Philips 01-09-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PHILIPS 

Product-Dienst / Produit-Service: Borstkolf 

Media / Média: Internet (Facebook) 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De Facebookpost vermeldt de naam en het logo van de adverteerder met daaronder “Gesponsord” en de tekst:  
“Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”. 
Daaronder een afbeelding van het product met het productlogo “Philips – Avent”, de tekst “Extreem snel, ongelooflijk zacht”, een knop “Koop nu” en het logo “Innovation+you”.  
Onderaan een link naar de website, “Koop nu bij Philips”, “Snel & comfortabel kolven” en een knop “Meer informatie”. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster vraagt zich af of ze met de begeleidende tekst bij de reclame dus insinueren dat kolven comfortabeler is dan je kind zelf voeden, en dat dit dus het betere alternatief is voor als je je kind wil voeden met moedermelk in plaats van gewoon borstvoeding te geven. Een borstkolf is handig tijdens het geven van borstvoeding maar zoals het hier voorgesteld wordt is volgens haar niet ok. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft. 

Zij heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt: “Denk je aan borstvoeding maar lijkt het je niet comfortabel? Ontdek dan onze nieuwe elektrische borstkolf.”. 

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de bedoeling van deze advertentie, die bewust geformuleerd werd als een vraagstelling, is om aan te geven dat kolven een alternatief kan bieden voor personen bij wie borstvoeding om welke reden dan ook geen optie zou zijn. 

De Jury is van mening dat de verwoording van de vermelding in de reclame niet te absoluut en niet denigrerend overkomt. 

Volgens haar zal de gemiddelde consument de reclame niet interpreteren in de zin die de klaagster eraan geeft en stelt de reclame natuurlijke borstvoeding niet in een slecht daglicht. 

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame borstvoeding niet kleineert of in diskrediet brengt en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen