Persbericht Voorzitterschap Communicatie Centrum – 14-12-2020

Marc Dupain verlengt voorzitterschap Communicatie Centrum
14 december 2020

Marc Dupain bevestigt zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur van het Communicatie Centrum, een functie die hij in 2018 aanvatte en die met het volle vertrouwen van de raad van bestuur verlengd wordt voor de komende drie jaar. Hiermee wordt continuïteit verzekerd in het uitrollen van de nieuwe strategie die het Communicatie Centrum (CC) invult.

Het Communicatie Centrum (voorheen Raad voor de Reclame) is de associatie die de zelfregulering inzake communicatie in België organiseert. Met de naamsverandering ging ook een nieuwe strategie gepaard die het CC een bredere bemiddelende rol tussen consumenten, overheden en de sector wil vervullen op het gebied van ethiek in de communicatie, met als onderdeel de klachtenbehandeling bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP).

In deze bredere positionering wil het Communicatie Centrum alle relevante spelers in ons ecosysteem vertegenwoordigen en welkom heten. Naast de toetreding van Google eerder dit jaar, bevestigde ook BAM (Belgian Association of Marketing) haar volwaardig lidmaatschap voor 2021.

Ik verheug me om de strategie die we voor het Communicatie Centrum ontwikkelden de komende jaren zinvol in te vullen. We moeten onze basis nog verder verbreden met ook de technologiespelers naast de media, communicatiebureaus en adverteerders als vaste pijlers. Ook willen we onze maatschappelijke relevantie nog voort opdrijven. Wij staan garant voor waarden gedreven communicatie. We moeten ze promoten én bewaken in samenspraak met zowel de overheid, de consument als de communicatiesector”, licht Marc Dupain toe.

Marc Dupain blijft, naast zijn functie als bestuurder en voorzitter van het Communicatie Centrum, actief als General Manager van WE MEDIA Belgium, de vereniging van Belgische uitgevers van magazines, gratis pers en kranten.

ander nieuws