PERSBERICHT RAAD VOOR DE RECLAME/JEP – 20.12.2019

JURY VOOR ETHISCHE PRAKTIJKEN INZAKE RECLAME (JEP) IN 1ste AANLEG – NIEUWE WERKING VANAF 01.01.2020

Het mandaat van Piet Moons, Voorzitter van de Jury in 1ste aanleg, loopt eind dit jaar af. Hij oefende deze functie uit sinds 2014. Het team van de Raad voor de Reclame en de JEP wenst Piet Moons te bedanken voor zijn niet aflatende inzet en efficiëntie in de afgelopen zes jaar als Voorzitter van de JEP. Hij is ongetwijfeld een van de mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de huidige professionaliteit van de JEP.

Met betrekking tot zijn Voorzitterschap van de JEP, verklaarde Piet Moons: “De kwaliteit van de werking van de JEP wordt ontegensprekelijk gevormd door de competentie en de loyale betrokkenheid van de juryleden, en door de professionele omkadering van de jury door het Secretariaat van de JEP.

De reclamesector heeft eerder, bij de oprichting van de JEP, op een duidelijke wijze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid van zelfregulering genomen en stuurt deze permanent bij, ook in functie van de technologische ontwikkelingen van de reclamewereld.”

Vanaf 01.01.2020 zal Bart Du Laing, Secretaris van de JEP, de debatten binnen de JEP in eerste aanleg beheren, naast zijn huidige gebruikelijke taken inherent aan het secretariaat van de JEP.

Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame, blijft verantwoordelijk voor de contacten met de pers, in samenwerking met de Voorzitter, Marc Dupain.

De JEP, het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector, werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame. De JEP heeft als missie een eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Ze onderzoekt daarom of de inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden in de media conform de regels van de reclame-ethiek zijn, en baseert zich daarbij op de wetgeving en de zelfregulerende codes.

De beslissingen van de JEP kunnen de aanpassing van een reclame inhouden of de stopzetting van de verspreiding ervan wanneer ethische en/of wettelijke bepalingen overtreden worden. De beslissingen van de JEP worden nageleefd door de adverteerders. Is dat niet het geval, dan geven de media gevolg aan de beslissing.

De JEP is paritair samengesteld. De helft van de leden komt uit de burgermaatschappij en de andere helft van de leden van de JEP komt uit de reclamesector. De leden van de JEP zetelen ten persoonlijke titel. Die samenstelling verzekert de neutraliteit van de JEP bij de besluitvorming. De JEP beschikt over een beroepsinstantie die toegankelijk is voor consumenten en adverteerders.

CONTACT:

Sandrine Sepul

ander nieuws