Persbericht Raad voor de Reclame 08-10-2018: Aanbevelingen inzake online influencers

8 oktober 2018

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE RECLAME

Duidelijkheid over online-influencers

DE RAAD VOOR DE RECLAME PUBLICEERT AANBEVELINGEN

De Raad voor de Reclame publiceert een reeks van aanbevelingen over influencer-marketing. Het doel van deze Aanbevelingen is om de consument te beschermen en online influencers, adverteerders, agentschappen, media en platformen te helpen om de toepasselijke basisregels correct na te leven :

  • Elke commerciële communicatie moet duidelijk en als zodanig herkenbaar zijn.
  • Elke commerciële communicatie moet eerlijk zijn.

“Influencers zijn hot en ze promoten meer en meer producten en diensten van adverteerders bij hun volgers. Consumenten en zeker jongeren vinden het soms moeilijk om te weten of de influencer nu zijn eigen persoonlijke mening geeft of de boodschap van een merk. Daarom schept de Raad voor de Reclame nu duidelijkheid.” zegt Sandrine Sepul, directrice van de Raad.

De aanbevelingen zijn tot stand gekomen door een samenwerking met alle betrokkenen uit de sector, namelijk alle effectieve leden van de Raad voor de Reclame (UBA, ACC, BVAM, LaPresse.be, VNM, We Media en AEA), meerdere communicatiebureaus (die geen lid zijn van ACC) en BAM als steunende leden en andere actoren zoals FeWeb en influencers.

De Raad voor de Reclame is de beroepsorganisatie die alle communicatieberoepen samenbrengt, deze worden vertegenwoordigd door hun respectievelijke verenigingen. Hij is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. De Raad voor de Reclame richt dus zijn inspanningen op de valorisatie van de zelfregulering door de geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), diens zelfregulerend orgaan, te versterken.

De JEP zal de controle op de naleving van deze Aanbevelingen verzekeren. De JEP kan klachten ontvangen inzake influencer marketing en zal deze behandelen conform haar reglement. De JEP werkt ook preventief door voorafgaandelijk advies te geven aan de actoren uit de communicatiesector die dit wensen.

ander nieuws