Persbericht JEP 31-01-17: Bevoegdheidsuitbreiding en nieuwe Juryleden

DE CONSUMENT NOG BETER BESCHERMD DANKZIJ DE JEP

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het zelfregulerend orgaan van de reclamesector in België. Zij werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame, de professionele organisatie die het geheel van de communicatieberoepen verenigt.

De JEP is vanouds bevoegd voor het onderzoek van reclame-inhoud die verspreid wordt door de massamedia (geschreven pers (dagbladen, gratis regionale pers, magazines en tijdschriften, …), audiovisuele media (televisie, bioscoop en radio), affichage via reclameregie, internet) en via e-mail en direct mail.

De JEP wil proactief zijn. Dit jaar breidt zij haar bevoegdheidsdomein gevoelig uit om de bescherming van de consument te verhogen en het principe van het “level playing field” in de markt te behouden.

Bovenop de boodschappen verspreid via de massamedia, zal de JEP aldus vanaf nu bevoegd zijn voor de reclamedragers op verkooppunten, evenals voor alle folders en brochures. Bovendien zal de JEP alle types van affiches kunnen behandelen, zoals bijvoorbeeld reclameaffiches aangebracht in openbare of vrij toegankelijke plaatsen, reclameaffiches aangebracht op en in voertuigen of alle soorten openbaar vervoer, reclamespandoeken aangebracht aan gevels van gebouwen, …

Wat betreft de digitale sector, zal de JEP zich voortaan bevoegd kunnen verklaren voor alle vormen van reclame-inhoud verspreid via de digitale media. Denk met name aan de websites van adverteerders, maar ook aan sociale netwerken, banners, pop-ups, zoekresultaten, in app advertising, advergames, …

Lees ook onze flyer hieromtrent.

In 2017 mag de JEP eveneens nieuwe leden verwelkomen (een aantal mandaten waren immers verstreken). De paritaire samenstelling van de JEP werd deels vernieuwd om de diversiteit van de profielen van de leden te bevorderen. De leden afkomstig uit de reclamesector werden voorgedragen door UBA, ACC en de verenigingen die de media vertegenwoordigen (BVAM, Belgian News Media en The Ppress). De leden afkomstig uit de burgermaatschappij werden voorgedragen door organen zoals Unia, Gezinsbond, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Conseil de la Jeunesse, enz.). De volledige lijst van de Juryleden in eerste aanleg en hoger beroep is beschikbaar op de site van de JEP.

ander nieuws