Persbericht JEP 27-04-16: Jaarverslag 2015

DE JEP STELT HAAR JAARVERSLAG 2015 VOOR

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het zelfregulerend orgaan van de reclamesector in België. Zij werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame, de professionele organisatie die het geheel van de communicatieberoepen verenigt.

Preventie en advies zijn de twee sleutelwoorden die de JEP in 2015 het beste kenmerken. Concreet komt dit tot uiting in:

-de mogelijkheid die geboden wordt aan de reclamesector om, voor de verspreiding van campagnes, een voorafgaandelijke adviesaanvraag in te dienen (een advies van het Secretariaat of een advies van de Jury). Een lichte toename van het aantal voorafgaandelijke adviesaanvragen is te noteren in 2015, oftewel 24 in 2014 en 30 in 2015. Het doel voor de toekomst is om de adviesaanvragen van de sector verder te stimuleren, in het bijzonder voor campagnes voor alcoholhoudende dranken.

-een infosessie voor de alcoholsector met betrekking tot de regelgeving rond het Alcoholconvenant. Deze sessie die georganiseerd werd op initiatief van de Raad voor de Reclame (UBA, ACC en media) werd bijgewoond door méér dan 70 personen die nationale en internationale (voornamelijk met betrekking tot social media) informatie ontvangen hebben met betrekking tot de correcte uitvoering van reclamecampagnes voor alcoholhoudende dranken.

Het aantal klachtendossiers (127 dossiers) in 2015 bleef ongeveer gelijk met een gemiddelde van de voorbije 4 jaren maar het aantal beslissingen ‘geen opmerkingen’ (68%) verhoogde procentueel voor het vierde jaar op rij. We kunnen er dus redelijkerwijs vanuit gaan dat de sector zich méér-en-méér bewust en verantwoordelijk gedraagt bij de uitwerking van hun reclamecampagnes.

De JEP is anderzijds ook verder gegaan met haar reflecties inzake reclame-ethiek rekening houdend met de evolutie van het reclamelandschap en de toepassingen hiervan in de media. In 2014 werd het thema ‘gender en stereotypen’ in de reclame behandeld. In 2015 heeft de JEP zich gebogen over de analyse van de reclametechniek van ‘native advertising’, in overleg met andere actoren zoals bijvoorbeeld de Raad voor de Journalistiek, de Conseil de Déontologie Journalistique, evenals de zelfdisciplinaire organen van de reclamesector in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze reflecties van de JEP hebben geleid tot de ontwikkeling van een Aanbeveling inzake native advertising opgesteld door de Raad voor de Reclame. Deze Aanbeveling herinnert de sector met name aan het belang om bepaalde fundamentele principes te respecteren zoals de identificatie van de reclame en de adverteerder.

Tot slot heeft de JEP gewerkt aan haar communicatie door een nieuwe website ontwikkelen. De Raad voor de Reclame heeft ook een beroep gedaan op zijn leden (media, agentschappen en adverteerders) opdat zij op hun respectievelijke websites banners plaatsen die verwijzen naar de site van de JEP. Het doel is om de toegang tot de JEP voor de consument te vergemakkelijken.

ander nieuws