Persbericht 28-02-2023: Lancering van een code inzake reclamedeontologie, specifiek voor de detergentensector. Een Europese primeur.

PERSBERICHT

Lancering van een code inzake reclamedeontologie,
specifiek voor de detergentensector. Een Europese primeur.

De detergentensector in België beschikt voortaan over een eigen code voor reclame en marketingcommunicatie.  Opzet van de sector is op vrijwillige basis een kader te scheppen voor beweringen (claims) betreffende detergenten en onderhoudsproducten, dit met de bedoeling de kwaliteit van de markt te verbeteren en greenwashing te bestrijden.   Deze code werd opgesteld door Detic, in samenwerking met het Communicatie Centrum vzw. Zij vormt een referentie voor de Jury voor Ethische Praktijken en dient tegelijk als «guidance» voor bedrijven.

Detic en het Communicatie Centrum vzw publiceren komende dinsdag 28 februari 2023 een sectorcode voor ethische reclame, specifiek voor de detergentensector. Net als talloze andere sectoren ziet de detergentensector een snelle evolutie inzake reclame en marketingcommunicatie, in het bijzonder op het vlak van werkzaamheidsbeweringen, milieubeweringen en digitale marketing.

Met de invoering van deze code wil de detergentensector een vrijwillig kader scheppen om de deontologische grenzen af te bakenen, die gelden voor waarachtige, loyale en verantwoorde marketingcommunicatie voor huishoudelijke detergenten en onderhoudsproducten. De Code dient ook als guidance voor de bedrijven en voor het vastleggen van ethische beginselen, die borg staan voor eerlijke concurrentie tussen de bedrijven, rekening houdend met de sectorale eigenheden van de detergentensector. Zij bestrijkt ook de online digitale marketingcommunicatie rekening houdend met de gedragsveranderingen die voortvloeien uit de huidige digitale revolutie. Hoofdopzet van de code is bij te dragen tot de instandhouding van een gezonde markt waarop geen plaats is voor oneerlijke reclame- en communicatiepraktijken. Ook wil zij de strijd aanbinden tegen het verschijnsel van de greenwashing.

De opstelling van een code voor ethische reclame specifiek voor de detergentensector vormt een primeur in Europa, en kadert in de dynamiek van de Green Deal van de Europese Unie, in het bijzonder wat milieubeweringen betreft.  Ook is het de ambitie van de code om proactief tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Belgische en Europese instanties inzake consumentenbescherming.  Bij de opstelling van de code heeft Detic een beroep kunnen doen op de expertise van het Communicatie Centrum vzw.

Deze Code wordt met onmiddellijke ingang van toepassing en vormt één van de hulpmiddelen die de Jury voor Ethische Praktijken gebruikt om de hem voorgelegde reclame te beoordelen, bijvoorbeeld wanneer door een adverteerder, een reclamebureau of een medium advies gevraagd wordt vóór de uitrol van een campagne, of wanneer tegen een reclame klacht ingediend wordt door derden.

De code vindt u hier.

Algemene informatie

Detic vzw is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen.

Het Communicatie Centrum vzw is de professionele organisatie die alle spelers in het Belgische ecosysteem bijeenbrengt met de bedoeling vertrouwen te scheppen in de marketingcommunicatie en te zorgen voor verantwoorde reclame, dankzij de autodiscipline die de betrouwbaarheid van reclame waarborgt.

De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) is het Belgische zelfregulerende orgaan, dat erop toeziet dat de inhoud van reclameboodschappen in overeenstemming is met de regels inzake reclame, met name de wetgeving en de zelfreguleringscodes, en dit door middel van een onafhankelijke en representatief samengestelde jury.

ander nieuws