Persbericht 25-04-2022: HET COMMUNICATIE CENTRUM PUBLICEERT NIEUWE AANBEVELINGEN INZAKE INFLUENCER MARKETING

PERSBERICHT

HET COMMUNICATIE CENTRUM PUBLICEERT NIEUWE AANBEVELINGEN INZAKE INFLUENCER MARKETING

Het Communicatie Centrum had in 2018 al aanbevelingen inzake influencers opgesteld. Vandaag publiceert het nieuwe aanbevelingen die de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in staat zullen stellen de identificatie van de commerciële relatie tussen adverteerder en influencer beter te controleren, dit wil zeggen als er sprake is van een vergoeding of de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor de influencer, in ruil voor hun communicatie. Bovendien zijn de aanbevolen vermeldingen om de commerciële relatie te identificeren nu beperkter en doelgerichter :

Aanbevelingen inzake influencers

Gelet op de voortdurende veranderingen in de communicatiesector, het belang van influencers in de promotie van merken, producten en diensten, en de door de JEP opgedane ervaring, achtte het Communicatie Centrum het noodzakelijk de regels die terzake van toepassing zijn te laten evolueren.

“Ik ben verheugd over deze evolutie van de regels inzake influencers die opgesteld werden in overleg met de verschillende betrokken partijen. Deze nieuwe aanbevelingen bieden een betere bescherming aan de consument die het recht heeft om altijd te weten of een post op sociale media aan mening of een ervaring betreft of dat er sprake is van een commerciële communicatie. Deze regels bieden ook rechtszekerheid aan de sector om ervoor te zorgen dat de consument naar behoren wordt beschermd”, zegt Sandrine Sepul, Directrice van het Communicatie Centrum.

Het Communicatie Centrum (vroeger de Raad voor de Reclame) is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen in België verenigt (adverteerders, media, communicatiebureaus en actoren uit de digitale sector). Het Communicatie Centrum besteedt een groot deel van zijn middelen aan de JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan, dat als missie heeft om een eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Daartoe onderzoekt de JEP of de inhoud van reclameboodschappen die uitgezonden worden in de media conform zijn met de regels van de reclame-ethiek, door zich te baseren op de wetgeving en de zelfregulerende codes.

Inzake zelfdiscipline probeert het Communicatie Centrum bovendien om het principe van het “level playing field” op de markt te behouden. Het is belangrijk dat dezelfde regels van toepassing zijn op het geheel van de actoren in de communicatiesector.

Het Communicatie Centrum heeft eveneens als doel de economische en sociale rol van de Belgische reclamesector te promoten. Het Communicatie Centrum spant zich ook in om de meerwaarde van reclamecommunicatie voor de consument te benadrukken.

ander nieuws