Persbericht 09-03-2023: Het Communicatie Centrum en de JEP nemen deel aan de “Week van de consument”

PERSBERICHT

HET COMMUNICATIE CENTRUM EN DE JEP NEMEN DEEL AAN DE “WEEK VAN DE CONSUMENT”

Het Communicatie Centrum en de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zijn verheugd om deel te nemen aan de “Week van de Consument” die zal plaatsvinden van 13 tot 17 maart 2023, op de campus van de VUB, op initiatief van Alexia Bertrand, Staatssecretaris voor Consumentenbescherming.

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de consument op 15 maart zullen de rechten van de consument een week lang in de kijker worden gezet, via een pop-up tentoonstelling die toont hoe aankopen fout kunnen lopen, en via openbare en particuliere initiatieven ter verdediging en bewustmaking van de consument.

Aangezien commerciële communicatie waardevol is voor de consument en voor de samenleving, zal deze “Week van de Consument” de gelegenheid bieden aan het grote publiek om een beter inzicht te krijgen in de instrumenten die beschikbaar zijn om hen te beschermen, en met name de door het Communicatie Centrum en de JEP ontwikkelde tools die gericht zijn op eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame.

Het Communicatie Centrum is de beroepsvereniging die alle spelers in het Belgische ecosysteem samenbrengt om vertrouwen te scheppen in commerciële communicatie en door middel van zelfregulering verantwoordelijke, betrouwbare en geloofwaardige reclame te garanderen.

Het Communicatie Centrum organiseert zelfregulering door ethische codes op te stellen en het toezicht daarop toe te vertrouwen aan de JEP. Via haar representatieve, paritaire en onafhankelijke Jury ziet de JEP erop toe dat de inhoud van reclameboodschappen in overeenstemming is met de geldende wetgeving en ethische codes inzake reclame.

Wij nemen deel aan dit initiatief en zijn beschikbaar voor iedereen om onze rol en activiteiten uit te leggen.

ander nieuws