Pearle 23-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PEARLE

Product-Dienst / Produit-Service: Brillen

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot toont een man van zekere leeftijd die moeite heeft om een boodschap in zeer grote letters te schrijven op zijn tablet, daarna een jongeman die aanwezig is op een feestje en een bril uit de jaren ’70 draagt. Vervolgens ziet men een jonge vrouw die een winkel binnenkomt maar terug buitengaat terwijl ze “fuck” zegt als ze de oudere man aan de toonbank ziet. Zij gaat vervolgens binnen in een winkel van de adverteerder.

Voice-over: “Kent ge het? Dat moment waarop al uw e-mails geschreeuwd lijken. Of dat moment waarop ge complimenten krijgt over uwen echte bril op een jaren 70 feestje. En dan, dat moment waarop ge beseft dat den opticien zijn diploma ouder is dan gij. Dan gaat ge toch naar de Pearle, duh! Daar zijn de opticiens niet alleen gediplomeerd, maar worden ze ook continu bijgeschoold.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat in de reclame een oudere opticien als incompetent wordt voorgesteld en dat de reclame ook een karikatuur van een oudere persoon is. Volgens hem is het een geval van ageism waarbij oudere mensen respectloos en negatief worden afgebeeld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze met de reclamespot slechts beoogde om aan de hand van een humoristische spot een positieve boodschap mee te geven met betrekking tot zijn merk.

De Jury is van mening dat de sfeerschepping doorheen elk van de drie geschetste situaties dermate karikaturaal is dat de spot niet van aard is om letterlijk te zullen worden opgevat door de gemiddelde consument.

Zij is eveneens de mening toegedaan dat uit de totaalindruk die de reclame biedt, voldoende duidelijk het humoristische gebruik van overdrijving naar voren komt.

Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet zal interpreteren als een negatieve voorstelling van oudere personen en/of oudere opticiens of als een aantasting van hun menselijke waardigheid, maar daarentegen de boodschap zal opvatten in de door de adverteerder beoogde zin.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de spot in kwestie niet van aard is om oudere personen in het algemeen of een bepaalde categorie van opticiens te kleineren of in diskrediet te brengen en evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen