Pearle 07-10-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PEARLE 

Product-Dienst / Produit-Service: Brillen 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De tv-spot toont een vrouw in een bureau die een computer, een smartphone en een laptop gebruikt. Men ziet vervolgens een vrouw die een Pearle winkel binnenstapt en een oogtest doet.  

VO: “Terug aan het werk? En je ogen zijn nu al uitgekeken op al die schermen? Dan ga je toch naar de Pearle, duh! Kom langs voor een oogtest in alle veiligheid en profiteer van ons aanbod: 3 brillen voor de prijs van 1. Koop er één, krijg er één helemaal gratis en doe er één cadeau. Ook voor computerbrillen.” 

Tekst op het scherm:  
“Pearle opticiens 
3 voor 1 
Koop 
Krijg 
Geef 
voorwaarden op pearle.be 
Pearle opticiens 
Maak een afspraak op pearle.be” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

Met betrekking tot de actie ‘3 brillen voor de prijs van 1’ deelde de klaagster mee dat de realiteit anders is en dat je de website moet bezoeken voor meer details. Volgens haar zeggen ze dat er niet bij en niet iedereen kan dat (bv. de ouderen). De werkelijkheid is: je betaalt de duurste (wat ze normaal vindt), de tweede krijg je cadeau en als derde krijg je een cadeaubon van 80€. Zij vindt dat het wel moeilijk wordt om daar een bril mee te kopen en dat ze dat in de reclame moeten zeggen zodat de mensen dat op voorhand weten. Ze voelt zich bedrogen. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot waarop de klacht betrekking heeft en van het aangekondigde aanbod “3 brillen voor de prijs van 1”. 

Zij is met de klaagster van mening dat de gemiddelde consument zich er bij een dergelijke actie aan kan verwachten dat de bril met de hoogste aanschafwaarde wordt aangemerkt als de te betalen eerste bril, maar heeft er tevens nota van genomen dat de klaagster vindt dat het feit dat men voor de derde bril een cadeaubon van 80€ krijgt vermeld had moeten worden. 

De Jury is van mening dat de actieclaim in de reclame zeer algemeen geformuleerd is (“Koop er één, krijg er één helemaal gratis en doe er één cadeau”), zodat de reclame in hoofde van de gemiddelde consument wel degelijk de indruk kan wekken dat zowel de niet te betalen tweede bril als de niet te betalen derde bril ongeveer gelijkwaardig mogen zijn aan de eerste bril en dat met name de binnen het raam van deze actie gehanteerde beperking op het vlak van de waarde van de derde bril (maximaal 80 euro voor een enkelvoudige (zonne)bril en maximaal 150 euro voor een multifocale (zonne)bril of maximaal 25 euro voor lenzen) derhalve essentiële informatie vormt voor de consument.  

De Jury heeft dienaangaande echter vastgesteld dat de tekst op het scherm wel degelijk het volgende vermeldt: “voorwaarden op pearle.be”. 

Zij heeft tevens vastgesteld dat de website waarnaar verwezen wordt op de eenvoudig terug te vinden actiepagina onder “Actievoorwaarden” onder meer het volgende vermeldt: “Bril 3: Geef een gratis bril of lenzen cadeau aan iemand anders Je ontvangt een cadeaubon om weg te geven voor een gratis bril op sterkte: een enkelvoudige (zonne)bril t.w.v. maximaal €80 of een multifocale (zonne)bril t.w.v. maximaal €150 of lenzen t.w.v. maximaal €25” en dat deze bedragen ook vermeld staan in de op de actiepagina weergegeven rekenvoorbeelden. 

De Jury is van mening dat de tv-spot in kwestie, door de verwijzing naar de website en de aldaar beschikbare informatie, de consument aldus voldoende duidelijk informeert over deze beperking.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen