Partena Ziekenfonds 03-07-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PARTENA ZIEKENFONDS

Product-Dienst / Produit-Service: Partena Ziekenfonds

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De campagne bevat drie 30 seconden-spots die afwisselende beelden tonen van diverse personen met verschillende leeftijd, geslacht/gender, geaardheid en gezondheidstoestand. Twee van de spots eindigen met een beeld van twee mannen die elkaar op de mond kussen.
Voorbeeld van de voice-over: “Of je nu man bent of vrouw, of gewoon jezelf. Jong, oud of simpelweg tijdloos. Of je nu kerngezond bent, herstellend of een beetje zozo. Een aanstaande moeder, een vader als moeder, een dubbele moeder. Of je nu net begint aan het leven, op het werk, in je relatie of even een pauze wil nemen. We hebben allemaal één ding gemeen: iedereen verwacht iets anders van het leven. Iedereen verwacht iets anders van zijn ziekenfonds. Partena ziekenfonds, wat verwacht jij van ons?”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager vindt het erg aanstootgevend dat op het einde van de spot twee mannen elkaar op de mond zoenen en vraagt zich af hoe hij zoiets moet uitleggen aan zijn zeer jonge kinderen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de campagne drie 30 seconden-spots bevat die afwisselende beelden tonen van diverse personen met verschillende leeftijd, geslacht/gender, geaardheid en gezondheidstoestand, waarbij twee van de spots eindigen met een beeld van twee mannen die elkaar op de mond kussen.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze afbeeldingen noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk zijn.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame geenszins van aard is om morele schade toe te brengen aan kinderen of jongeren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de bepalingen van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code) met betrekking tot fatsoen en kinderen en jongeren, noch met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen