Parship 14-09-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PARSHIP

Product-Dienst / Produit-Service: Datingsite

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spots tonen mannen en vrouwen alleen, met een tablet of smartphone bij de hand, met de volgende commentaarstemmen:
Voice-over 1: “Dit programma is zoveel leuker met twee.” of “Alleen voor TV? Of toch liever met twee?”;
Voice-over 2: “Parship.be, vind de partner die echt bij je past.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Verwijzend naar de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens, is het volgens de klager niet toegestaan om personen anders te portretteren omwille van hun burgerlijke staat. Deze reclame stigmatiseert singles echter door te stellen dat een TV-programma beter is met twee. Het versterkt het toch al aanwezige maatschappijbeeld dat het niet ok is om alleen te zijn en dat er wel iets mis moet zijn als je al lange tijd niet samen bent. Volgens hem is dit stigmatiserend voor de singles onder ons en vanuit menselijk oogpunt is dit ook zeer kwetsende reclame voor wie bijvoorbeeld net een partner heeft verloren en zijn of haar gedachten even voor TV wil verzetten.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spots mannen en vrouwen alleen in beeld brengen, met daarbij de volgende commentaarstem: “Dit programma is zoveel leuker met twee.” of “Alleen voor TV? Of toch liever met twee?”, teneinde promotie te voeren voor een datingwebsite.

Hoewel zij begrip kan opbrengen voor het persoonlijke standpunt van de persoon die klacht indiende, is de Jury van mening dat de gemiddelde consument, ook deze die tot de doelgroep van de adverteerder behoort, deze spots niet zal ervaren als stigmatiserend of kwetsend voor (gewild of ongewild) alleenstaanden. Zij is tevens van oordeel dat de spots de verschillende protagonisten neutraal in beeld brengen, zonder een bepaald beeld als ideaal naar voor te schuiven.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spots niet van aard zijn om een bepaalde groep van personen te denigreren en evenmin in strijd zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens of getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen