Parship 03-08-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: PARSHIP

Product-Dienst / Produit-Service: Datingsite

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot begint met animatiebeelden van vliegende aubergines en van een vrouw die met haar vuist tegen één de aubergines stoot.
Men ziet dan beelden van een vrouw en een man die een burger eten op een bank in een park.
Voice-over: “Laat ons een liefdesverhaal niet starten met een dickpic, maar liever met een picknick. Let’s date happy. Parship.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar het gebruik van het woord ‘dickpic’ in de reclame en vindt dat haar kleine kinderen nog niet aan zo’n woord moeten worden blootgesteld. De jongste van bijna 3 jaar zegt het woord na en volgens haar is dat geen woord dat hij op zijn leeftijd al hoort te kennen of te horen waar dan ook. Zij vindt deze reclame echt niet kunnen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot de volgende voice-over illustreert: “Laat ons een liefdesverhaal niet starten met een dickpic maar liever met een picknick. Let’s date happy. Parship.”

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze spot onderdeel is van zijn Healthy Dating campagne waarin hij de problemen aan de orde stelt waar de single vandaag de dag mee te maken krijgt in zijn of haar zoektocht naar een partner, zoals het ongevraagd sturen van zogenaamde dickpics, ghosting of profielen opleuken met filters. Middels deze campagne wil hij duidelijk maken waar dating volgens hem om moet gaan, en dat is oprechte, eerlijke en leuke communicatie richting elkaar.

De Jury is van oordeel dat dit opzet ook voldoende blijkt uit de spot in kwestie en dat deze spot, rekening houdend met de huidige sociale context, niet indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om mentale of morele schade te berokkenen aan kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen