Overstock Garden 11-05-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: OVERSTOCK GARDEN 

Product-Dienst / Produit-Service: Tuinmeubelen 

Media / Média: TV 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

Beide spots tonen een vrouw die op een trampoline springt en over de haag bij de buren kijkt. Daar ziet men een tuinset op het terras. Vervolgens passeren er afbeeldingen van de website van de adverteerder met onder meer een tuintafel en stoelen, zetels naast een zwembad en tuinsets.  
VO: “De buren hebben al een nieuwe tuinset van Overstock Garden. Surf naar overstockgarden.be en ontdek het grootste aanbod tuinmeubelen. Overstock Garden, het leven is te mooi om binnen te blijven.”  

Teksten op het scherm:  
“Overstock Garden  
Shop 24/7 op  
Overstockgarden.be”  
en “Telefonisch advies” in de ene spot en “Gratis en snelle levering” in de andere. 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klaagster verwees naar de uitspraak “het leven is te mooi om binnen te blijven” in deze tv-spot. Zij denkt dat dit niet echt pro het ‘blijf-in-uw-kot’ idee is en een beetje misplaatst in deze tijd van lockdown naar aanleiding van de gezondheidscrisis door het coronavirus. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klaagster in het licht van de huidige overheidsmaatregelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis door het coronavirus aanstoot neemt aan de gesproken tekst aan het einde van de spot, waar wordt gezegd: “het leven is te mooi om binnen te blijven”.  

Hoewel de Jury uiteraard begrip heeft voor de diverse gevoeligheden in deze materie, is zij echter van mening dat uit het geheel van de spots, met inbegrip van het getoonde beeldmateriaal, voldoende duidelijk blijkt dat deze reclame wel degelijk betrekking heeft op een situatie in een privétuin.  

Zij is derhalve van mening dat deze spots niet van aard zijn om door de gemiddelde consument te zullen worden opgevat in de betekenis die de klaagster daaraan geeft.  

Zij is tevens van mening dat deze reclame geen gedrag in scène zet dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen en daar evenmin toe aanzet.  

De Jury is derhalve van oordeel dat deze tv-spots niet van aard zijn om illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen, en evenmin getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen