Orange 25-10-2023: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ORANGE

Product-Dienst / Produit-Service: Internet

Media / Média: Internet (website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klager verwees naar de webpagina “Home Internet”, een subpagina van het menublad “Internet”, die bovenaan vermeldt:
“Internet
Home Internet
Beleef met Home Internet het beste internetaanbod van Orange: ultrasnel en ongelimiteerd. En dat voor een prijsje.”
Daaronder, bij “Orange voordelen – Waarom kiezen voor Home Internet van Orange?”, onder meer de volgende tekst:
“Overal slimme en sterke wifi
Sinds enkele jaren bestaat de kern van het vaste netwerk van Orange uit glasvezel (fiber). In de laatste meters tot aan je woning wordt een coaxkabel (tv-kabel) gelegd om snel, betrouwbaar en performant internet te leveren.
Dankzij zijn modem van de nieuwste generatie en WiFi 6 beleef je thuis het internet zoals het bedoeld is.”
Daaronder, bij “Een aanbod dat aan al je wensen voldoet – Mijn internet-aanbod kiezen”, vier kolommen met bovenaan respectievelijk “Start Fiber*”, “Zen Fiber*”, “Giga Fiber*” en “All in Fiber*”. Links onder deze vier kolommen de vermelding: “*Glasvezeltechnologie met coaxiale aansluiting”.
Als men onderaan in de kolommen op de respectievelijke “in detail” link klikt, krijgt men, bijvoorbeeld voor “Zen Fiber in detail”, een pop-up kader te zien met daarin een tekst over “Wanneer kiezen voor Zen Fiber?”, zonder verdere vermelding inzake glasvezel/fiber.
Als men in een kolom op “Bestellen” klikt, komt men op een afzonderlijke bestelpagina terecht met onder de kolommen de vermelding: “Fiber: Fibertechnologie met coaxiale aansluiting”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager deelde mee dat men op sommige webpagina’s met betrekking tot deze nieuwe producten een sterretje naast de naam vindt om duidelijk te maken dat deze producten geen fiberinternetverbinding aanbieden, maar een coaxiale internetverbinding. Wanneer men echter doorklikt voor meer informatie, bv. via de link “Zen Fiber in detail”, is deze voetnoot niet meer aanwezig of zichtbaar. Volgens hem misleidt de adverteerder klanten en tracht deze hen te doen geloven dat ze een fiberproduct aankopen, terwijl dat niet zo is. Door inconsistent te zijn en slechts zeer beperkt en onduidelijk te specifiëren dat het niet over fiber (vertaald naar glasvezel) gaat, tracht Orange de consument te verwarren en op die manier de concurrentie aan te gaan met producten die wel degelijk fiber aanbieden. Juister zou volgens de klager zijn om deze producten “Start Coax” en dergelijke meer te noemen, ofwel om alle verwarring weg te halen en om consistent te vermelden dat de producten geen fiberaansluiting aanbieden, ondanks dat deze “Fiber” heten.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de webpagina waarnaar de klager verwijst en van diens klacht in dat verband.

Zij heeft vastgesteld dat deze pagina waarop de nieuwe internetproducten van de adverteerder worden gepromoot op het moment van de klacht onder meer, bij “Een aanbod dat aan al je wensen voldoet – Mijn internet-aanbod kiezen”, vier kolommen bevatte met bovenaan respectievelijk “Start Fiber*”, “Zen Fiber*”, “Giga Fiber*” en “All in Fiber*” en links onder deze vier kolommen de vermelding: “*Glasvezeltechnologie met coaxiale aansluiting”. Als men onderaan in de kolommen op de respectievelijke “in detail” link klikte, kreeg men echter, bijvoorbeeld voor “Zen Fiber in detail”, een pop-up kader te zien met daarin een tekst over “Wanneer kiezen voor Zen Fiber?”, zonder verdere vermelding inzake glasvezel/fiber.
Daarnaast komt eerder op de betrokken pagina onder meer ook de volgende tekst voor:
“Sinds enkele jaren bestaat de kern van het vaste netwerk van Orange uit glasvezel (fiber). In de laatste meters tot aan je woning wordt een coaxkabel (tv-kabel) gelegd om snel, betrouwbaar en performant internet te leveren.”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er onder meer nota van genomen dat het ‘HFC-netwerk’ (hybride fiber coax) dat hij gebruikt voor het grootste deel daadwerkelijk uit ‘fiber’ of glasvezel bestaat, waarbij een pakket dat via zo’n HFC-netwerk verstuurd wordt, meer dan 90% van zijn tijd doorbrengt op glasvezel en slechts minimale tijd op coax. Bovendien vermeldt hij ook overal de upload- en downloadsnelheid met betrekking tot de producten.

In deze context is de Jury van mening dat de adverteerder de term “fiber” kan hanteren in zijn communicatie over deze producten, op voorwaarde echter dat hij consistent een vermelding toevoegt dat niet gans het netwerk uit glasvezel/fiber bestaat daar waar deze term voorkomt, in overeenstemming met haar eerdere rechtspraak terzake (zie met name de beslissing TELENET – 04/04/2011).

Dienaangaande heeft de Jury echter met de klager vastgesteld dat een dergelijke vermelding ontbrak in de respectievelijke pop-up kaders waarin de betrokken producten “in detail” zouden worden uiteengezet.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt.

In dit verband heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder de vermelding “Fiber: Fibertechnologie met coaxiale aansluiting” reeds had toegevoegd op de bewuste locaties op de webpagina na ontvangst van de klacht.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen