Orange 23-11-2022: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: ORANGE

Product-Dienst / Produit-Service: Abonnementen Go Special edition

Media / Média: Internet (banner, website)

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De online reclamebanners bevatten voor de verschillende types Go abonnementen analoge teksten.
Voor Go Plus: “Go Plus Special edition 11 GB – 5 euros korting levenslang – (doorgestreept bedrag 21 € met eronder) 16 € – Deze will ik”.
Voor Go Extreme: “Go Extreme Special edition 70 GB – 10 euros korting levenslang – (doorgestreept bedrag 43 € met eronder) 33 € – Deze will ik”.

Op de pagina “Mobiel – Gsm-abonnementen” van de website van de adverteerder, tevens de landingspagina van de banners, bovenaan de volgende tekst: “Special edition – Geniet van exceptionele kortingen op al onze Go abonnementen!”.
Daaronder voor elk van de 4 types abonnementen analoge teksten.

Voor Go Plus onder meer:
“5 € korting levenslang
(doorgestreept bedrag 21 €/maand met eronder) 16 €/maand
gedurende de looptijd van je contract”.
Daaronder een ‘informatie’-icoontje. Als men daarop klikt verschijnt een pop-up scherm met de volgende tekst:
“Details van de promo
Special edition
Je Go Plus-abonnement aan:
(doorgestreept bedrag 21 € met eronder) 16 €/maand gedurende de volledige looptijd van je contract, dat is een korting van 5 €/maand
Beschrijving van de promotie:
Promo alleen voor nieuwe klanten: -5 € korting op je abonnement gedurende de looptijd van je contract.
Geldig voor alle nieuwe klanten. De promotie wordt automatisch toegepast tijdens de bevestiging van je bestelling.
Als je online je abonnement bestelt, heb je recht op:
5 € korting gedurende de looptijd van je contract”.

Voor Go Extreme onder meer:
“10 € korting levenslang
(doorgestreept bedrag 43 €/maand met eronder) 33 €/maand
gedurende de looptijd van het contract”.
Daaronder een ‘informatie’-icoontje. Als men daarop klikt verschijnt een pop-up scherm met de volgende tekst:
“Details van de promo
Special edition
Je Go Extreme-abonnement aan:
(doorgestreept bedrag 43 € met eronder) 33 €/maand gedurende de volledige looptijd van je contract, dat is een korting van 10 €/maand
Beschrijving van de promotie:
Promotie voor nieuwe en bestaande klanten, met uitzondering van bestaande Go Extreme kaarten:
-10 €/maand op je abonnement gedurende de volledige looptijd van je contract.
De promotie wordt automatisch toegepast tijdens de bevestiging van je bestelling.”.

In het uitklapmenu met voorwaarden onderaan de pagina staat onder meer het volgende te lezen:
“Algemene voorwaarden Go Plus Special edition
Go Plus Special Edition: dankzij deze promotie geldig van 08/11/2022 t.e.m. 02/01/2023, geniet je van een levenslange korting van 5 € op je Go Plus. Promotie open voor nieuwe kaarten. De aanbieding is niet compatibel met het multiproductvoordeel of andere promoties op je Go Plus.”;
“Algemene voorwaarden Go Extreme Special edition
Go Extreme Special edition: dankzij deze promotie geldig van 1/07/2022 t.e.m. 02/01/2023, geniet je van een levenslange korting van 10 € op je Go Extreme voor nieuwe en bestaande klanten. De aanbieding is niet compatibel met het multiproductvoordeel of andere promoties op je Go Extreme.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat wordt geadverteerd met “levenslange korting” voor gsm-abonnementen. Met een reclamebanner wordt online via websites geadverteerd waarbij o.a. het abonnement “Go Plus Special Edition” wordt aangeprezen met een volgens hem misleidende “levenslange korting van 5 euro”. Ook op de eigen website staat het abonnement “Go Extreme” geadverteerd met “10 € korting levenslang”.
Hij voerde in dit verband aan dat hij enige tijd geleden eenzelfde “levenslange” korting had genoten bij de adverteerder voor een abonnement “Dolfijn 15” tot deze eenzijdig besliste om die korting af te nemen door zijn abonnementsnamen te wijzigen en te stellen dat de oude abonnementen geen deel meer uitmaken van zijn aanbod en het leven daar dus eindigt voor die abonnementen. Hij verwees hierbij tevens naar het feit dat de Ombudsdienst voor Telecommunicatie hieromtrent reeds adviseerde om de “levenslange korting” te blijven toekennen maar stelt vast dat de adverteerder zelfs halsstarrig blijft vasthouden aan deze misleidende term in zijn communicatie.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting
Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de online reclamebanners en van de reclame op de website van de adverteerder in kwestie, evenals van de klacht in dat verband volgens dewelke het gebruik van de term “levenslang” om de gepromote korting te omschrijven misleidend is.

De Jury heeft vastgesteld dat de online reclamebanners met betrekking tot deze promotionele actie telkens “(X) euros korting levenslang” vermelden (met een verschillend bedrag naargelang het type abonnement), en dat deze boodschap voor de respectievelijke abonnementstypes wordt herhaald op de pagina “Mobiel – Gsm-abonnementen” van de website van de adverteerder, tevens de landingspagina van de banners, met bovenaan de volgende tekst: “Special edition – Geniet van exceptionele kortingen op al onze Go abonnementen!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat voor hem hier onder “levenslang” wordt verstaan: “zolang deze abonnementen blijven bestaan in zijn aanbod”, daar er immers IT-matig geen korting kan worden toegekend op een niet meer bestaand product.

De Jury is echter van mening dat de term “levenslang” in de context van deze reclame door de gemiddelde consument zal worden opgevat als een verwijzing naar diens eigen levensduur, en niet naar de figuurlijke levensduur en bijhorende IT-beperkingen van het contract dat met de adverteerder wordt afgesloten als op deze aanbieding zou worden ingegaan.

Het feit dat op de website van de adverteerder eveneens sprake is van “gedurende de (volledige) looptijd van je (het) contract”, is volgens de Jury in casu niet van aard om afbreuk te doen aan de hoofdindruk die de kwestieuze reclame bij de consument creëert van een korting die wel degelijk gedurende een volledig mensenleven zal blijven gelden.

Ook het feit dat consumenten op een gelijkaardig tarief zouden worden gezet dat vaak voordeliger is dan het verouderde abonnement als dat laatste wordt geschrapt en het feit dat zij dan ook de keuze zouden krijgen om hun abonnement op te zeggen als ze zich niet in het nieuwe voorstel kunnen vinden, zoals de adverteerder eveneens aanvoert, vermogen volgens haar niet om het gebruik van de term “levenslang” in de context van de betrokken reclame te verrechtvaardigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het gebruik van de term “levenslang” om deze korting te omschrijven in de betrokken reclame-uitingen van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de aard en de duurtijd van een bepaald prijsvoordeel, wat indruist tegen artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen