Orange 22-11-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: ORANGE

Product-Dienst / Produit-Service: Smartphone-abonnement

Media / Média: Internet (banner, website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De internetbanner bevat een afbeelding van twee smartphones (Huawei P10 Lite en Samsung Galaxy J7 2017) met daarnaast in een oranje vlak (9€ met Dolfijn Smartphone).
Bij doorklik komt men op de promotiepagina van de website van de adverteerder, waar bijvoorbeeld voor de Huawei P10 Lite onder meer vermeld staat “Met abonnement” en daaronder onder meer “Dolfijn Smartphone 25 €/maand + 9 € (met daarboven doorstreept 279,99 €)” en “Verbintenis van 24 maanden”.
Bij doorklik op “Dolfijn Smartphone” wordt deze informatie herhaald, samen met informatie over de inhoud van het abonnement, onder meer: “2,5 GB – 2,5 uur bellen – Onbeperkt sms’en”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager is de reclame voor het bundel-abonnement Dolfijn met smartphone misleidend. Men krijgt de indruk dat men een smartphone krijgt voor maar 9 euro i.p.v. 279,99 euro. Volgens hem is niets minder waar, want men betaalt gedurende 24 maanden 10 euro per maand extra voor het toestel, omgerekend dus maar 30,99 euro korting. In de gewone formule Dolfijn, betaalt men immers maar 15 euro per maand.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de internetbanner een smartphone aanbiedt aan 9€ met een abonnement “Dolfijn Smartphone”. Zij heeft er nota van genomen dat deze banner verwijst naar de promotiepagina van de website van de adverteerder, waar meer informatie beschikbaar is over de inhoud en de duurtijd van het abonnement in kwestie.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat de klager aanhaalt, de inhoud van het gepromote abonnement “Dolfijn Smartphone” (2,5 GB – 2,5 uur bellen – Onbeperkt sms’en) niet identiek is aan deze van het losstaande abonnement “Dolfijn” (1,5 GB – 2,5 uur bellen – Onbeperkt sms’en).

De Jury is van mening dat voldoende duidelijk is voor de gemiddelde consument dat het gaat om een gezamenlijk aanbod voor een smartphone met abonnement waarbij de inhoud van het abonnement verschilt van deze van een losstaand abonnement.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen