Okaïdi 03-05-2024: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: OKAÏDI

Product-Dienst / Produit-Service: Actie “Last Days”

Media / Média: Affiche

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De klaagster deelde een foto mee van een rode affiche aan het raam van een winkel van de adverteerder met de volgende vermeldingen in witte letters: in het groot “Last Days”, daaronder “Alles aan -50%*” en onderaan in kleinere letters “*Zie voorwaarden”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster verwees naar de vermelding “Last Days – Alles aan -50%” en deelde mee dat dit in de winkel helemaal niet zo bleek te zijn. Volgens haar hangt deze winkelketen misleidende affiches en boodschappen uit om mensen in de winkel te lokken met valse beloftes.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de foto van de affiche in kwestie en heeft vastgesteld dat, onder de vermelding “Last Days”, de asterisk in de claim “Alles aan -50%*” naar de volgende vermelding in kleinere letters onderaan de affiche verwijst: “*Zie voorwaarden”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de ‘Last Days’ betrekking hebben op de laatste dagen van artikelen met korting, aangeduid met een rode bol, die in een apart deel van de winkel hangen.

In dit verband is zij vooreerst van mening dat de gemiddelde consument zich eraan mag verwachten dat in het kader van een dergelijke actie, alleen bepaalde deelnemende producten in aanmerking komen voor de korting in kwestie.

De Jury is eveneens van mening dat er op de affiche zelf voldoende duidelijk op wordt gewezen dat er beperkende voorwaarden gelden.

Zij is dus van oordeel dat de affiche in hoofde van de gemiddelde consument niet de verwachting creëert dat de aangekondigde korting ook daadwerkelijk op alles in de winkel van toepassing zal zijn.

De Jury heeft de klacht op dit punt derhalve ongegrond verklaard.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen