Novartis Pharma 17-01-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NOVARTIS PHARMA

Product-Dienst / Produit-Service: Sensibiliseringscampagne #PasVoorPso

Media / Média: Dagblad

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De advertenties met als titel “Ik kroop een dag in de huid van een persoon met psoriasis.” tonen het gezicht van een bekende Belg met vermelding van naam en beroep (respectievelijk Saartje Vandendriessche – Presentatrice en Dimitri Leue – Acteur, schrijver en scenarist (en in de Franstalige versie Sophie Pendeville – Animatrice et comédienne en Patrick Ridremont – Comédien et réalisateur)).
De afbeelding toont telkens hun gezicht dat verticaal in twee verschillende helften verdeeld is: aan de rechterzijde zijn de personen geschminkt met psoriasisletsels, aan de linkerzijde wordt hun gaaf gezicht getoond.
Onderaan de vermeldingen “Zet geen pas te veel met psoriasis.”, “Ontdek mijn verhaal op www.pasvoorpso.be” en “#PasVoorPso”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Als psoriasispatiënt apprecieert de klaagster de sensibiliseringscampagne en informatie van het grote publiek alsook dat men patiënten aanspoort om de ziekte te laten behandelen. De manier waarop dit echter wordt gedaan door een gaaf gezicht naast dat van een psoriasispatiënt te plaatsen is volgens haar ronduit schokkend en legt de nadruk op het uiterlijk en de abnormaliteit. Door bovendien te focussen op patiënten die geen pas te veel moeten zetten met de ziekte, wordt de intolerante afkeerreactie van mensen op straat versterkt. Het is niet het publiek dat fout reageert, het is de patiënt die zich moet laten behandelen. De klaagster deelde mee dat dit de psychosociale belasting van psoriasispatiënten niet verbetert, wel integendeel.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties met als titel “Ik kroop een dag in de huid van een persoon met psoriasis.” het gezicht van een bekende Belg tonen, dat verticaal in twee verschillende helften verdeeld is met aan de rechterzijde geschminkte psoriasisletsels.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de bedoeling van de campagne tweeledig is: het grote publiek sensibiliseren over wat psoriasis is en over de impact van aanstaren en onbegrip en de patiënten aansporen om zich te informeren over nieuwe behandelingsmogelijkheden.

De Jury is van mening dat de advertenties psoriasispatiënten niet op een negatieve manier voorstellen noch door de tekst noch door de afbeeldingen. Zij is ook van mening dat de advertenties niet als schokkend opgevat zullen worden door de gemiddelde consument.

Volgens de Jury vertonen de gebruikte beelden en teksten een rechtstreeks verband en zijn ze in verhouding met de beoogde doelen van de campagne in kwestie.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze advertenties niet strijdig zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en niet getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen