NMBS 14-09-2016: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NMBS

Product-Dienst / Produit-Service: Weekendbiljet

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affiches vermelden bovenaan het logo van de adverteerder en “detrein.be” en bevatten een afbeelding van het getal “50” waarvan het cijfer nul verwerkt is tot respectievelijk een ijsje, een kopje koffie en een winkeltas.
Daaronder de tekst: “procent korting met het Weekendbiljet” en respectievelijk: “ook voor de zeetrein”, “ook voor de terrasjestrein” en “ook voor de soldentrein”.
Daaronder telkens: “Tot eind augustus geldig van vrijdag t.e.m. maandag. Info en voorwaarden op detrein.be”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat de korting niet 50% bedraagt (al scheelt het wel niet gigantisch veel). Toen hij de adverteerder hierover aanspraak, werd hij doorverwezen naar een link met de volgende informatie: “Korting van 50% op het standaardbiljet. De korting is slechts van toepassing op het gedeelte van de standaardprijs van de enkele biljetten dat de vaste vergoeding van € 0,9948 (in 2de klas, 1ste klas: x 1,54) overtreft.”. Aangezien deze voorwaarde en beperking echter nergens op de productpagina, de folder, etc. staan vermeld, vindt de klager dit een valse vorm van reclame maken.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de affiches in kwestie die bij de tekst “50 procent korting met het Weekendbiljet” onderaan onder meer vermelden: “Info en voorwaarden op detrein.be”.

Zij heeft vervolgens vastgesteld dat op de website van de adverteerder op de pagina betreffende het weekendbiljet eveneens wordt verwezen naar de korting van 50%, maar ook onder de hoofding “Praktisch” tevens naar de uitgebreide “gebruiksvoorwaarden weekendbiljet” en zij heeft er nota van genomen dat bij doorklik op de betreffende link de korting in kwestie als volgt nader wordt gespecifieerd: “Korting van 50% op het standaardbiljet. De korting is slechts van toepassing op het gedeelte van de standaardprijs van de enkele biljetten dat de vaste vergoeding van € 0,9948 (in 2de klas, 1ste klas: x 1,54) overtreft.”.

De Jury is vooreerst van mening dat de reclame voldoende duidelijk verwijst naar het bestaan van beperkende voorwaarden en dat deze op de website waarnaar verwezen wordt voldoende eenvoudig raadpleegbaar zijn.

Zij is bovendien van mening dat de geringe draagwijdte van de voormelde beperkende voorwaarde niet van die aard is dat de publicitaire claim van “50 procent korting met het Weekendbiljet” erdoor zou worden ondergraven.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen