NMBS 12-09-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NMBS

Product-Dienst / Produit-Service: Festivaltrein

Media / Média: Affiche

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De affichagecampagne voor de festivaltrein bevat verschillende statische en bewegende affiches, telkens met de tekst “Echte Party Animals nemen de festivaltrein. Koop je biljet op detrein.be” en het logo en de website van de adverteerder.
Eén van de affiches toont hierbij een afbeelding van een hamster met roze sneakers, een roze topje, oorbellen en een halsketting, die met de rechterpoot op de heup achteromkijkt.
Bij de bewegende versie van deze affiche maakt de hamster schuddende dansbewegingen met het achterwerk.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat van de vier gebruikte afbeeldingen van ‘party animals’ (stier, aap, kikker en hamster) er één is die overduidelijk een vrouwelijk dier moet uitbeelden. De hamster draagt (zeer stereotiep) grote oorringen, een roze shirt en roze sneakers. Van de vier afbeeldingen is het enkel deze die in een seksueel suggestieve pose afgebeeld wordt: met de (overdreven grote) billen naar de kijker toe, één hand op de heup en het hoofd (bijna uitdagend) omgedraaid om de kijker aan te kunnen kijken. In de bewegende affiches schudt de hamster ook haar achterwerk naar de kijker toe. Naast het feit dat de afbeelding zeer stereotiep is, reduceert deze campagne volgens de klager vrouwelijke festivalgangsters ook tot seksuele objecten, wat verwachtingen creëert en schadelijk is voor de veiligheid van vrouwen. De toenemende berichtgeving over aanranding van vrouwen tijdens concerten/festivals toont aan dat dit een reële problematiek is, die niet versterkt zou mogen worden door reclamecampagnes van een overheidsdienst.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennis genomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk hij in het raam van deze festivalcampagne, zonder bewust voor mannetjes- of vrouwtjesdieren te hebben gekozen, dieren menselijke eigenschappen en vestimentaire kenmerken van bepaalde muziekgenres heeft gegeven, en met name onder meer een vrouwelijke hamster heeft afgebeeld in RnB-stijl die in de bewegende affiche een bijhorende dansbeweging maakt.

Volgens de Jury getuigt de affiche niet van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en is zij evenmin van aard om denigrerend over te komen ten aanzien van vrouwen.
Zij is van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch ten aanzien van vrouwen te worden begrepen, laat staan dat de affiche vrouwen zou reduceren tot lustobjecten.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de affiche niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen