Raad voor de Reclame

De Raad voor de Reclame vzw, opgericht in 1967, is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, VIA, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en de AEA.

Sinds 1974 en dankzij de steun van de gehele sector, besteedt de Raad voor de Reclame een groot deel van zijn middelen aan JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan (de helft van de leden is afkomstig uit de reclamesector en de andere helft uit de burgermaatschappij).

ONZE VISIE

De Raad voor de Reclame is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. Op die manier zou de organisatie kunnen profiteren van het ‘broneffect’. De Raad voor de Reclame richt dus zijn inspanningen op de valorisatie van de zelfregulering door de geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), diens zelfregulerend orgaan, te versterken. Want als reclame een belangrijke motor is van onze economie en onze bedrijven en bijdraagt aan de economische groei, de werkgelegenheid en de welvaart van het land dan heeft zij eveneens een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de consumenten.

De Raad voor de Reclame is de geprivilegieerde gesprekspartner met betrekking tot zelfregulering voor overheid, ngo’s en consument.

ONZE MISSIE

De Raad voor de Reclame streeft naar een excellente werking van de JEP en investeert verder in de versterking en de ontwikkeling van de zelfregulering.

De kerntaken van de Raad zijn in die context de volgende:

- de uitwerking en de opvolging van de reglementering (autodisciplinaire codes, reflectiefora over ethiek en de opvolging van wettelijke regels);
- de controle op het respect van die reglementering: advies en beslissingen van de JEP;
- het uitvoeren van de beslissingen van de JEP;
- het proactief informeren en sensibiliseren van de sector, de overheid, de ngo’s en het grote publiek.

Inzake zelfdiscipline probeert de Raad voor de Reclame bovendien om het principe van het “level playing field” op de markt te behouden. Het is belangrijk dat dezelfde regels van toepassing zijn op het geheel van de actoren in de reclamesector.

De Raad voor de Reclame heeft eveneens als doel de economische en sociale rol van de Belgische reclamesector te promoten. De Raad voor de Reclame spant zich ook in om de meerwaarde van reclamecommunicatie voor de consument te benadrukken.

Het is ten slotte ook de rol van de Raad voor de Reclame om zich op te werpen als de bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.

In het kader van zijn missie, definieert de Raad voor de Reclame reclame als “elke vorm van betaalde communicatie die bedoeld is om één of meer mensen te informeren en/of te beïnvloeden”.

ONZE WAARDEN

De Raad voor de Reclame is overtuigd van het belang van de economische en sociale rol die de reclame in onze samenleving speelt, maar eveneens van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op de schouders van de communicatieprofessionals rust. Dat is de reden waarom de vereniging de reclame-ethiek centraal plaatst in haar missie en altijd op een integere, respectvolle en flexibele wijze handelt, met de trots kenmerkend voor een sector die een motor voor constante technologische en creatieve innovatie wil zijn. Alle leden van de Raad voor de Reclame sluiten zich volledig bij deze waarden aan.

ONZE STRATEGIE

  • de Raad voor de Reclame organiseert en richt zijn activiteiten op de zelfregulering van de reclame in België;
  • de Raad voor de Reclame positioneert zich als het platform van de reclamesector inzake zelfregulering;
  • de Raad voor de Reclame positioneert zich als de bevoorrechte gesprekspartner van de overheid, de burgermaatschappij en de pers inzake zelfregulering.

ONZE LEDEN

De effectieve leden van de Raad voor de Reclame zijn de volgende :

-Unie Van Belgische Adverteerders (UBA),
-Association of Communication Companies (ACC),
-Belgian News Media (Vlaamse Nieuwsmedia en La Presse.be),
-WE MEDIA,
-Associatie van Exploitanten van Aanplakborden (AEA),
-VIA.

De steunende leden van de Raad voor de Reclame zijn de volgende :

-Belgian Association of Marketing (BAM),
-de reclamebureaus (niet leden van ACC) (A2 COM, AB COMMUNICATIONS NV, AGENCE KAMELEON SPRL, ALL COLORS OF COMMUNICATION BVBA , CHRIS COMMUNICATIONS SA , D.M. & S NV, DE BIE RECLAMEREGIE EN ADVIESBUREAU,  De Witte & Co BVBA, EMJE ONTWERPSTUDIO, GBL COMMUNICATIONS, IMAGE & COMMUNICATION, IMAPRO REALISATIONS, IMMAGIN.B, IMPULS BVBA, KARMA, LIKE A VIRGIN NV, MASTERS COMMUNICATION BVBA, NEW IMPACT NV, OnOFF, SANZA, SCHAFRANSKI & PARTNERS NV, MEDIAPLUS (SERVICEPLAN), TAM TAM COMMUNICATION, THE CREW NV, VANDEKERCKHOVE, DEVOS & CO NV, VILLA RICARDO, OMNI PUBLI, COLORWORD, David Demuynck BVBA, Ad ! Fundum, Aroma Communicatie BVBA, Opus Communication, Outsource marketing en communication, IXXI BVBA, Wilda NV, Flexvision sprl, SO RARE SPRL, EGBERGHS PRINTING).

ONS TEAM:

HET RAAD VOOR DE RECLAME / JEP – TEAM :

Sandrine SEPUL

Directrice van de Raad voor de Reclame. Zij bepaalt de strategie, in overeenstemming met de Raad van Bestuur, en verzekert het dagelijkse beheer van de vereniging. Ze vertegenwoordigt de Raad voor de Reclame bovendien in verschillende organen en bij de regionale en federale overheden, alsook bij de pers. Ze neemt ook deel aan de vergaderingen van de JEP, wat ze doet als expert en zonder stemrecht.

Bart DU LAING

Secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Hij beheert de dossiers van de JEP en onderhoudt de contacten met de European Advertising Standards Alliance (EASA) en het International Council on Ad Self-Regulation (ICAS) (waarvan de JEP lid is).

Priscilla MOENS

Adjunct-secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Ze verzekert de behandeling van de dossiers van de JEP.

Nele VAN BAEKEL

Assistente. Ze neemt het administratieve beheer van de dossiers van de JEP en de Raad voor de Reclame op zich.

HET DIRECTIECOMITE VAN DE RAAD VOOR DE RECLAME :

Marc DUPAIN (Voorzitter van de Raad van Bestuur)

Wout DOCKX (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur)

Harry DEMEY (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur)

Vacant mandaat (Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur)

Sandrine SEPUL (Directrice van de Raad voor de Reclame)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE RAAD VOOR DE RECLAME :

VOORZITTER

Marc DUPAIN (WE MEDIA)

ONDERVOORZITTERS

Vacant mandaat (UBA)

Harry DEMEY (ACC)

Wout DOCKX (VIA)

ANDERE EFFECTIEVE BESTUURSLEDEN

Tatiana DEBRABANDERE (La Presse.be)

Vacant mandaat (AEA)

PLAATSVERVANGENDE BESTUURSLEDEN

Chris VAN ROEY  (UBA)

Johan VANDEPOEL (ACC)

Geert STEURBAUT (Vlaamse Nieuwsmedia)

Philippe BELPAIRE (WE MEDIA)

Laurence VANDENBROECK (VIA)

Wim JANSEN (AEA)