Nieuwsbericht - Reclame Bicky Burger

De JEP ontvangt sinds dinsdag 8 oktober honderden klachten over een communicatie van Bicky Burger via Facebook.

Wij informeren u er echter over dat de JEP een aantal representatieve klachten zal selecteren en voor behandeling zal doorsturen naar onze Nederlandse collega's van de Stichting Reclame Code overeenkomstig de procedure inzake grensoverschrijdende klachten van onze Europese vereniging EASA (European Advertising Standards Alliance), zoals dat ook eerder reeds is gebeurd voor klachten in verband met internetreclame van de betrokken adverteerder.

Inzake reclame-inhoud die verspreid wordt via digitale media is immers het land van oorsprong van de adverteerder bepalend voor de territoriale bevoegdheid van de JEP.
Het blijkt dat het bedrijf waarvan Bicky Burger een merk is vanuit Nederland opereert, zodat het hier gaat om een internetreclame voor een in Nederland gevestigd bedrijf.
De JEP is dus niet bevoegd om over deze communicatie te oordelen.

Het dossier wordt dus overgemaakt aan de Nederlandse Stichting Reclame Code, die deze reclame en de klachten die daarop betrekking hebben verder zal onderzoeken overeenkomstig hun procedure voor klachtenbehandeling.

Wij danken de personen die reeds een klacht bij ons hebben ingediend voor hun begrip ter zake en willen tevens benadrukken dat klachten bij de JEP niet afzonderlijk kunnen worden beantwoord gelet op de uitzonderlijke toevloed van klachten.

Wij zullen over de ontwikkelingen in dit dossier communiceren via onze website, in deze sectie “Recente Jurybeslissingen & Nieuws”, en nodigen u dan ook uit om deze pagina te raadplegen voor verdere updates.