D'Ieteren - Volkswagen 03-12-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: D’IETEREN

Product-Dienst / Produit-Service: Volkswagen Golf IQ.DRIVE

Media / Média: Radio

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Volkswagen presenteert de Golf IQ.DRIVE. U kent ze wel, de elektrische steps (geluid van fietsbel), ze wringen zich tussen de auto’s die dan plots (geluid van claxons), of mensen die naar hun smartphone staren en oversteken (geluid van remmen), zonder te kijken. Gelukkig ziet de speciale serie IQ.DRIVE met zijn talrijke veiligheidssystemen de gevaren voor u. Nu tot 9.000 euro voordeel op de Golf IQ.DRIVE met businesspack. Voorwaardelijke recyclagepremie van 1500 euro inbegrepen. Voorwaarden op volkswagen.be.”

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klaagster wekt de spot de indruk dat de veiligheid van zwakke weggebruikers enkel hun verantwoordelijkheid is en dat zij zichzelf te vaak in gevaar brengen en bevestigt het een sfeer van ‘victim blaming’ die al redelijk wijd verspreid is. Alsof ongevallen altijd de fout zijn van de zwakke weggebruiker en niks te maken hebben met onaangepast gedrag of verstrooidheid van de autobestuurder, slechte infrastructuur, etc.
Zij meent dat een evenwichtigere (en eerlijkere) spot rekening had gehouden met een bestuurder die vermoeid was of verstrooid was door zijn Facebook te checken of minstens erop had gewezen dat infrastructuur soms onvoldoende aangepast is om zwakke weggebruikers te beschermen.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame ter promotie van de veiligheidssystemen waarmee het betrokken voertuig is uitgerust verwijst naar gedragingen van gebruikers van elektrische steps en voetgangers als voorbeelden van gevaren die zich kunnen voordoen op de weg voor een automobilist.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze aan de hand van herkenbare en onverwachte verkeerssituaties iedereen en zeker de autobestuurders erop attent wil maken dat hun aandachtsvermogen niet onfeilbaar is, maar absoluut wil vermijden om een vermoeide of verstrooide autobestuurder te gebruiken om niet de illusie te wekken dat mensen ‘dankzij’ de gepromote veiligheidssystemen vermoeid of verstrooid achter het stuur kunnen kruipen.

De Jury is van mening dat deze boodschap ook duidelijk blijkt uit de spot en dat de spot met name niet van aard is om de opgevoerde zwakke weggebruikers te stigmatiseren of aan te duiden als diegenen die als enige verantwoordelijk zijn voor de gevaarlijke verkeerssituaties waarop de adverteerder een antwoord wil bieden.

Zij is tevens van mening dat deze spot evenmin van aard is om aan te zetten tot een gevaarlijk gedrag op de weg.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.