Wordt elke reclame voor verspreiding door de JEP gecontroleerd?

Neen.

De adverteerders, reclamebureaus en media hebben de mogelijkheid om, voorafgaandelijk aan de verspreiding van de reclame , eerst een vraag om voorafgaand onderzoek in te dienen bij de JEP. Er is geen verplichting. De JEP is geen controleorgaan dat de reclamemakers of de media ontlast van hun verantwoordelijkheid en hun plicht tot individuele zelfdiscipline. Als emanatie van de reclamesector staat de JEP wel ter hunner beschikking om hen te helpen de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire regels na te leven.