Wie mag het JEP-label gebruiken?

De ondernemingen en media hebben er alle belang bij om laakbare reclameboodschappen die afbreuk doen aan de belangen van de consumenten en negatieve reacties uitlokken, te weren.

Bovendien is het in de geest van de zelfdiscipline belangrijk dat zij kunnen getuigen van hun toetreding tot de JEP. Voor de media die voortdurend in contact zijn met het publiek, is het nuttig dat zij ten aanzien van hun publiek de gegevens van de JEP kunnen meedelen en terzelvertijd bevestigen dat zij de beslissingen van de JEP zullen toepassen.

De ondernemingen en media die de JEP financieel ondersteunen en er zich toe verbinden om haar beslissingen na te leven, hebben derhalve het recht om het JEP-label te reproduceren.

Indien een medium het logo van de JEP publiceert, impliceert dit niet dat de JEP elke reclameboodschap die verspreid wordt via dat medium gecontroleerd heeft. Het JEP-label mag ook niet afgebeeld worden in de reclameboodschappen zelf, daar het geen kwaliteitslabel is.