Welke beslissingen kan de JEP nemen en wat zijn de gevolgen?

Na onderzoek van de voorgelegde reclame kan de JEP 3 soorten beslissingen nemen:

  • Indien zij van oordeel is dat de reclameboodschap geen enkel element bevat dat in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of zelfdisciplinaire codes, zal zij geen opmerkingen formuleren. Dit impliceert geenszins dat de Jury de reclame in kwestie goedkeurt. In geval van geschil zullen de rechtbanken soeverein oordelen;

  • Indien zij van oordeel is dat de reclameboodschap redactionele (tekst, bewering, slogan) en/of visuele (beeld, tekening, foto,…) elementen bevat die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving of codes, zal zij afhankelijk van de aard en omvang van de inbreuken een beslissing tot wijziging of stopzetting van de reclame formuleren. Deze beslissing wordt aan de verantwoordelijke adverteerder gericht. Indien er geen positief gevolg aan wordt verleend of bij gebrek aan antwoord zal de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media richten, die de werkzaamheden van de Jury steunen en er zich toe hebben verbonden om de beslissingen na te leven;

  • Indien de reclameboodschap slechts een voorbehoud oproept zal de Jury er zich toe beperken om een advies van voorbehoud te formuleren waarbij aan de adverteerder, het reclamebureau en de media de verantwoordelijkheid wordt gelaten wat betreft het gevolg dat eraan zal gegeven worden. Het is niet de bedoeling van de Jury om aan censuur te doen of een bepaalde smaak of waarden voorop te stellen.