Welk is het bevoegdheidsdomein van de JEP?

De Jury is bevoegd voor het onderzoek van reclame-inhouden die verspreid worden via de volgende media en dragers:

 • televisie,
 • bioscoop,
 • radio,
 • geschreven pers (met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst exhaustief is, dagbladen, gratis regionale pers, magazines en tijdschriften),
 • affichage (met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst exhaustief is, reclameaffiches aangebracht in openbare of vrij toegankelijke plaatsen, reclameaffiches aangebracht op en in voertuigen of alle soorten openbaar vervoer, en reclamespandoeken aangebracht aan gevels van gebouwen),
 • folders en brochures,
 • geadresseerde en/of gepersonaliseerde reclame (ongeacht de gebruikte drager),
 • digitale media (met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst exhaustief is, eigen websites van adverteerders, sociale netwerken, banners, pop-ups, zoekresultaten, in-app advertising, advergames),
 • reclamedragers op verkooppunten zowel binnen als buiten (met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst exhaustief is, panelen, kleine of grote affiches, slingers of spandoeken, vaste of dynamische verkoopstanden, touchscreens en interactieve terminals en raamstickers, en de winkelzakken die aan de consument ter beschikking worden gesteld door de verkooppunten).

 

Zonder dat onderstaande lijst als exhaustief kan worden beschouwd, is het volgende uitgesloten van de bevoegdheid van de Jury:

 • al hetgeen geen reclame-inhoud betreft in direct marketing, met name kwesties in verband met privacy, databanken, technieken van behavioral targeting, enz.,
 • kwesties met betrekking tot intellectuele eigendom,
 • communicatie in de vorm van public relations of relaties met de pers,
 • sponsoring en mecenaat (behalve in de vorm van radio- of televisiespots),
 • evenementen en promotieacties tijdens evenementen (zoals bijvoorbeeld het uitdelen van staaltjes van producten),
 • publicitaire telefoongesprekken, individuele promotionele gesprekken en alle andere gelijksoortige reclamecommmunicatie,
 • “zoekertjes”,
 • telewinkelen,
 • productplaatsing,
 • verpakking en etikettering van producten.

Het behoort evenmin tot haar taak om geschillen tussen koper en verkoper of tussen ondernemingen te beslechten of om juridische adviezen te verstrekken.

De Jury kan beslissen zich te onthouden van een beslissing in een zaak wanneer de reclameboodschap tevens aan een administratieve/gerechtelijke instantie of ander officieel controleorgaan werd voorgelegd.