Wat is de JEP?

De ​Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame werd opgericht in 1974 door de Raad voor de Reclame vzw en is het zelfdisciplinaire orgaan van de reclamesector in België met als taak te waken over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek.

Zij steunt haar beslissingen op :

 • enerzijds de wetgeving ,
 • anderzijds de zelfdisciplinaire codes die de wetgeving aanvullen en in het bijzonder de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.
   

De Jury is  paritair samengesteld (1/2 reclamesector + 1/2 burgermaatschappij) en dit zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De Voorzitter van de Jury in eerste aanleg en de Voorzitter van de Jury in hoger beroep worden gekozen onder ere-magistraten of prominenten van de Balie, de Universiteit of de reclamewereld.

De Jury wordt bijgestaan door een secretaris en adjunct-secretaris die belast zijn met de voorbereiding van de dossiers en de beraadslagingen van de Jury en die tevens de genomen beslissingen ten uitvoer leggen en publiceren. 

Samenstelling van de Jury 

De Jury in eerste aanleg (die wekelijks zetelt) is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Piet MOONS

Groep 1

 • De heer Bart NEYT - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • Mevrouw Murielle SEGERS - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC)
 • Mevrouw Pauline STEGHERS - (lid reclamesector, voorgedragen door VIA)
 • Mevrouw Evi TCACIUC - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Unia)
 • De heer Alessandro SCELFO  - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Conseil de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
 • De heer Geert ROBBERECHTS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door VEF)

Groep 2

 • Mevrouw Pierre-Anne JACQMAIN - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • De heer Hans SMETS - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC)
 • Mevrouw Sandrien MAMPAEY - (lid reclamesector, voorgedragen door Belgian News Media)
 • Mevrouw Véronique DE BAETS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)
 • Mevrouw Anneke BLANCKAERT - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Gezinsbond)
 • De heer Thierry SAMAIN - (lid burgermaatschappij, professor)

 

De Jury in hoger beroep (die op maandbasis zetelt) is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mevrouw Sophie STIJNS

 • Mevrouw Anne-Catherine TRINON - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC) (plaatsvervanger: De heer Didier DE JAEGER)
 • Mevrouw Karen VAN BRABANT - (lid reclamesector, voorgedragen door WE MEDIA)
 • Mevrouw Katrien LEFEVER - (lid reclamesector, voorgedragen door VIA)
 • De heer Rachid LAMRABAT - (lid reclamesector, communicatiebureau)
 • Mevrouw Sylvie VANDEVELDE - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • Mevrouw Sabine DENIS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Spes Forum)
 • De heer Jean-Claude JOURET - (lid burgermaatschappij, professor)
 • De heer Jean-Jacques JESPERS - (lid burgermaatschappij, professor)
 • De heer Robert GRAETZ - (lid burgermaatschappij, bemiddelaar)
 • De heer Christophe JAMBERS - (lid burgermaatschappij, professor)

 

Expert: Mevrouw Sandrine SEPUL - Raad voor de Reclame vzw

Secretaris: De heer Bart DU LAING

Adjunct Secretaris: Mevrouw Priscilla MOENS