Wat is de JEP?

De ​Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame werd opgericht in 1974 door het Communicatie Centrum vzw en is het zelfdisciplinaire orgaan van de reclamesector in België met als taak te waken over het correcte en eerlijke karakter van de reclameboodschappen ten aanzien van het publiek.

Zij steunt haar beslissingen op :

 • enerzijds de wetgeving ,
 • anderzijds de zelfdisciplinaire codes die de wetgeving aanvullen en in het bijzonder de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.
   

De Jury is  paritair samengesteld (1/2 reclamesector + 1/2 burgermaatschappij) en dit zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De Jury wordt bijgestaan door een niet-stemgerechtigde Secretaris, die indien nodig bijgestaan wordt door één of meer adjuncten en belast is met de voorbereiding van de dossiers en de beraadslagingen van de Jury en tevens de genomen beslissingen ten uitvoer legt en publiceert.

De debatten binnen de Jury in eerste aanleg worden beheerd door de Secretaris van de JEP.

De Voorzitter van de Jury in hoger beroep wordt gekozen onder ere-magistraten of prominenten van de Balie, de Universiteit of de reclamewereld.

Samenstelling van de Jury 

De Jury in eerste aanleg (die wekelijks zetelt) is als volgt samengesteld:

Groep 1

 • De heer Bart NEYT - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • Mevrouw Murielle SEGERS - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC)
 • Mevrouw Pauline STEGHERS - (lid reclamesector, voorgedragen door VIA)
 • Mevrouw Evi TCACIUC - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Unia)
 • Mevrouw Ajar BENTAHA  - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Forum des Jeunes)
 • De heer Geert ROBBERECHTS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door VEF)

Groep 2

 • Mevrouw Pierre-Anne JACQMAIN - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • De heer Hans SMETS - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC)
 • Mevrouw Nathalie MESKENS - (lid reclamesector, voorgedragen door WE MEDIA / Lapresse.be / VNM)
 • Mevrouw Véronique DE BAETS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen)
 • Mevrouw Anneke BLANCKAERT - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Gezinsbond)
 • De heer Thierry SAMAIN - (lid burgermaatschappij, professor)

 

De Jury in hoger beroep (die op maandbasis zetelt) is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mevrouw Sophie STIJNS

 • De heer Didier DE JAEGER - (lid reclamesector, voorgedragen door ACC) (plaatsvervanger: Mevrouw Anne-Catherine TRINON)
 • Mevrouw Liesbeth FIERENS - (lid reclamesector, voorgedragen door WE MEDIA)
 • De heer Rachid LAMRABAT - (lid reclamesector, communicatiebureau)
 • Mevrouw Sylvie VANDEVELDE - (lid reclamesector, voorgedragen door UBA)
 • Mevrouw Liesbet HAUBEN - (lid reclamesector, voorgedragen door VIA)
 • Mevrouw Sabine DENIS - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Spes Forum)
 • De heer Benoit GODART - (lid burgermaatschappij, voorgedragen door Vias institute)
 • De heer Jean-Jacques JESPERS - (lid burgermaatschappij, professor)
 • De heer Robert GRAETZ - (lid burgermaatschappij, bemiddelaar)
 • De heer Christophe JAMBERS - (lid burgermaatschappij, professor)

 

Expert: Mevrouw Sandrine SEPUL - Communicatie Centrum vzw

Secretaris: De heer Bart DU LAING

Adjunct Secretaris: Mevrouw Priscilla MOENS