Kan de JEP zelf het initiatief nemen om een reclame te onderzoeken?

Ja.

De Voorzitter van de Jury in eerste aanleg kan immers op eigen initiatief of op vraag van een of meerdere leden van zijn Jury een reclameboodschap ter onderzoek voorleggen aan de Jury, op voorwaarde dat wordt gehandeld met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en/of het imago van reclame.