Is er klachtengeld verschuldigd?

Jury in eerste aanleg:
Het indienen van een klacht bij de Jury in eerste aanleg is gratis.
De bedoeling van een zelfdisciplinair systeem bestaat er trouwens in om op een efficiënte wijze toegankelijk te zijn en hoge kosten en lange procedures te vermijden, want deze remmen het publiek af of vertragen het onderzoek van de betwiste reclameboodschappen.

Jury in hoger beroep:
Om hoger beroep aan te tekenen, is een waarborg (€ 500 voor de adverteerder, € 30 voor de klager) verschuldigd die moet gestort worden op het ogenblik van het indienen van het hoger beroep. Deze waarborg wordt terugbetaald indien het hoger beroep gegrond wordt verklaard, te weten wanneer de Jury zetelend in hoger beroep de beslissing van de Jury zetelend in eerste aanleg wijzigt.