Is er hoger beroep mogelijk?

De tussenkomst van de Jury in hoger beroep kan ingeroepen worden op initiatief van de klager(s) of de adverteerder betrokken in het oorspronkelijk dossier. 

Het verzoek tot hoger beroep moet via e-mail, brief of fax worden overgemaakt binnen de 5 werkdagen na de datum van verzending van de beslissing van de Jury in eerste aanleg. 

Het verzoekschrift hoger beroep dient een duidelijke motivering te bevatten en een uiteenzetting van de redenen waarom hoger beroep wordt ingesteld (bv: de beslissing in eerste aanleg is niet gebaseerd op de wetgeving, op de convenanten en/of de nationale en internationale zelfdisciplinaire codes en/of regels goedgekeurd door het Communicatie Centrum vzw; de procedure voor de Jury werd niet gevoerd overeenkomstig de procedure beschreven in het  reglement).

De adverteerder is een waarborg van 500 euro verschuldigd en de klager is een waarborg van 30 euro verschuldigd voor dit hoger beroep die moet gestort worden op het ogenblik van het indienen van het hoger beroep op het rekeningnummer KBC 427-9191511-39 (IBAN BE13 4279 1915 1139/BIC KREDBEBB). Deze waarborg wordt terugbetaald indien het hoger beroep gegrond wordt verklaard, te weten wanneer de Jury in hoger beroep de beslissing van de Jury in eerste aanleg wijzigt.