Is de JEP onafhankelijk?

De JEP mag dan wel opgericht zijn door de Raad voor de Reclame en haar secretariaat gefinancierd worden door de reclamesector zelf, maar in de geest van haar zelfdisciplinaire doelstelling, neemt de JEP echter haar beslissingen in alle onafhankelijkheid.

De Juryleden zetelen ten persoonlijke titel . Zij nemen hun beslissingen “in eer en geweten”. De beraadslagingen zijn net zoals de dossiers vertrouwelijk, dit teneinde beroepshalve hun onafhankelijkheid te verzekeren.

Zowel de Raad voor de Reclame als de JEP opereren volledig zelfstandig en onafhankelijk t.a.v. de overheid alsook t.a.v. politieke, sociale en godsdienstige organisaties.

De paritaire samenstelling van de Jury (1/2 reclamesector + 1/2 burgermaatschappij) garandeert ook de onafhankelijkheid van haar beslissingen.