Controleert de JEP de kwaliteit van producten die aangeprezen worden in reclame?

Neen.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Jury om zich uit te spreken over de eigenschappen van de aangeprezen producten of diensten (kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid, enz…)

Het is de overheid die over een controlebevoegdheid beschikt aangaande producten en diensten die op de markt worden gebracht.

De Jury onderzoekt uitsluitend de inhoud van de reclameboodschappen voor producten of diensten die legaal op de markt werden gebracht, rekening houdend met de bestaande regels inzake reclame die voor sommige producten of diensten beperkingen of zelfs verbodsbepalingen bevatten.

De Jurybeslissingen hebben dus enkel betrekking op de reclame en niet op de producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, noch op de onderneming (adverteerder) die ervoor verantwoordelijk is.