SALLES DE VENTES NIVELLOISE - 09/04/1999

Adverteerder: 
SALLES DE VENTES NIVELLOISE
Product/Dienst: 
Verkoop bij opbod
Media: 
Andere media
Onderzoekscriteria: 
Fatsoen en goede smaak
Initiatief: 
Consument
Categorie: 
Andere goederen en diensten
Type beslissing: 
Geen opmerkingen
Datum afsluiting: 
vrijdag, 9 april 1999
Beschrijving van de reclame

In een brief geadresseerd aan een door een overlijden getroffen familie, waarin de adverteerder hoopt niet kwetsend over te komen, zich bewust van het gevoelig karakter van deze benaderingswijze, biedt hij zijn diensten aan om al de door erfenis of door gedeeltelijke erfenis verkregen roerende goederen te evalueren en te verkopen bij opbod.

Motivering van de klacht(en)

De brief wordt aanzien als onfatsoenlijk en strijdig met de essentiële commerciële moraal.

Jurybeslissing

Hoewel men kan verstaan dat dergelijke brief, in de omstandigheden waarin zij wordt gezonden, bij sommige personen als ongepast overkomt, maar rekening houdend met de manier waarop deze is opgesteld, heeft de Jury gemeend geen opmerking te moeten formuleren. Zij heeft vastgesteld dat geen enkel element strijdig is met de wetgeving en de deontologische codes inzake reclame.