KMO-IT CENTRUM - 07/11/2006

Adverteerder: 
KMO-IT CENTRUM
Product/Dienst: 
Bedrijfsinformatica
Media: 
Magazine
Onderzoekscriteria: 
Fatsoen en goede smaak
Afbeelding van de mens/ menselijke waardigheid
Initiatief: 
Consument
Categorie: 
Andere goederen en diensten
Type beslissing: 
Geen opmerkingen
Datum afsluiting: 
dinsdag, 7 november 2006
Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Zolang uw informatica maar goed zit…”, toont in rugaanzicht een vrouw die een strakke witte jurk en string draagt die ze met haar hand tracht recht te trekken. Tekst onderaan : www.kmo-it.be Dé site voor al uw nijpende IT-vragen. Onderaan bevinden zich de logo's van de sponsors.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is smakeloos. Het tonen van een vrouwenachterwerk houdt geen verband met het verkopen van IT aan KMO's.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame gebruik maakt van beeldspraak teneinde de slogan kracht bij te zetten. Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie was de Jury van oordeel dat de visuele voorstelling en tekst van deze reclame geen obscene of onfatsoenlijke elementen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend, geen opmerkingen te moeten formuleren.