KBC - 25/09/2000

Adverteerder: 
KBC
Product/Dienst: 
KBC Districlick EuroSwiss Plus 1
Media: 
Dagblad
Onderzoekscriteria: 
Eerlijkheid
Waarachtigheid
Initiatief: 
Consument
Categorie: 
Financiën en verzekeringen
Type beslissing: 
Beslissing tot wijziging of stopzetting
Datum afsluiting: 
maandag, 25 september 2000
Beschrijving van de reclame

Met als titel “Liefhebbers van dividenden, ziehier een alternatief dat meer dan een goede indruk zal maken !”, stelt de advertentie een nieuwe beleggingsmogelijkheid voor waarbij het resultaat afhangt van de evolutie van 2 beursindexen. Er wordt uitgelegd dat “een vast dividend van 9% wordt uitgekeerd wanneer op het einde van ieder jaar de finale waarde van beide indexen gelijk is aan of hoger is dan de oorspronkelijke waarde. Ingeval de finale waarde van één of beide indexen lager is dan de oorspronkelijke waarde wordt een dividend van 2,5 % uitgekeerd. Bij afloop, recupereert u 100 % van het startkapitaal (voor kosten)”. 0800-nummer voor meer informatie.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als misleidend want zij laat denken dat ieder jaar de index wordt vergeleken met de indexwaarde van het eerste jaar, terwijl uit de prospectus blijkt dat de referentie index steeds die van het jaar ervoor is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat alle reclame wordt voorgelegd aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de tekst duidelijk uitlegt welke de referentiewaarde is.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de reclame verkeerd kan begrepen worden en deed de aanbeveling de woorden “de oorspronkelijke waarde aan het begin van het jaar” in te lassen in de tekst teneinde ieder risico op verwarring hieromtrent uit te sluiten.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat in de toekomst rekening zal worden gehouden met de opmerking van de Jury.