INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER TABAK (IDT) - 18/01/2001

Adverteerder: 
INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER TABAK (IDT)
Product/Dienst: 
Hoffelijkheid
Media: 
Magazine
Onderzoekscriteria: 
Wettelijkheid
Initiatief: 
Consument
Categorie: 
Andere goederen en diensten
Type beslissing: 
Beslissing tot wijziging of stopzetting
Datum afsluiting: 
donderdag, 18 januari 2001
Beschrijving van de reclame

Met als titel “Roken of niet hoffelijkheid werkt” bevat de advertentie 2 afbeeldingen : de ene toont 3 personen op het werk, waarvan een rookt en de andere 3 personen op café, waarvan een rookt. Telefoonnummer voor informatie.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als extreem pervers en strijdig met de meest elementaire ethiek. Zij negeert het gevaar van passief roken en insinueert dat hoffelijkheid betekent het bewust overtreden van de wetgeving inzake roken op het werk en op openbare plaatsen.

Jurybeslissing

Hoewel de adverteerder liet gelden dat de campagne overeenkomstig de wetgeving opgesteld is, heeft de Jury gemeend dat rekening houdend met het statuut en de doelstelling van de adverteerder, de advertentie dient beschouwd te worden als reclame voor tabak gelet op de wettelijke definitie van dat soort reclame (die onrechtstreekse communicatie dat tot doel heeft de verkoop te bevorderen insluit). Op basis van art. 1 van de IKK-code dat tot naleving van de wet verplicht en gelet op het door de wet opgelegd verbod van tabaksreclame, heeft de Jury de aanbeveling gedaan de campagne stop te zetten. De bevoegdheid van de JEP om juridische adviezen te verstrekken betwistend, heeft de adverteerder de rechtmatigheid van de campagne verantwoord in de context van de actie die hij voert in overleg met de horecasector en de bedrijfswereld om de overheid en de beroepsfederatie te ondersteunen door de wetgeving inzake het roken in de horeca en op de werkplaatsen bekend te maken en de naleving ervan te stimuleren. Dit doel rechtvaardigt de afbeelding van de in de advertentie getoonde plaatsen alsook het verwijzen naar het begrip van hoffelijkheid dat men in de arbeidsreglementering vindt.
Vastellend dat de campagne naar het grote publiek gericht is en niet naar professionele milieus, heeft de Jury haar op de code gegronde aanbeveling bevestigd zelf indien het toegelaten is op de getoonde plaatsen te roken, onder de door de wet gestelde voorwaarden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de advertentie in 2001 niet meer gepubliceerd zou worden en de Jury heeft haar aanbeveling bevestigd voor de volgende jaren.