IMAGO - 27/09/1999

Adverteerder: 
IMAGO
Product/Dienst: 
Liposculptuur
Media: 
Magazine
Onderzoekscriteria: 
Andere
Initiatief: 
Jury
Categorie: 
Gezondheid
Type beslissing: 
Schorsingsaanbeveling aan de media
Datum afsluiting: 
maandag, 27 september 1999
Beschrijving van de reclame

De advertentie voor een centrum gespecialiseerd in vermagering en figuurcorrectie, stelt de “liposculptuur” voor met “voor- en na” foto en uitleg over de ingreep en het resultaat. Vermelding van een 0900-nummer voor meer informatie.

Motivering van de klacht(en)

De beschrijving doet denken dat het een medische ingreep betreft, zodat reclame daarvoor bijgevolg strijdig is met de medische deontologie. Geen tariefaanduiding i.v.m. 0900-nummer.
 

Jurybeslissing

Nadat de Jury de adverteerder had aanbevolen om de reclame voor een medische behandeling niet langer te verspreiden (overeenkomstig het advies van de Orde der Geneesheren en van het Ministerie van Volksgezondheid), deelde deze een voorstel van wijziging mee. De Jury had geen opmerkingen meer te formuleren op voorwaarde dat alle medische termen zouden worden geschrapt en een tarief voor het 0900-nummer zou worden vermeld. Aangezien de adverteerder niet antwoordde op het verzoek van de Jury om een aldus gewijzigd ontwerp mee te delen en de verspreiding van de oude advertentie stop te zetten, richtte zij een schorsingsaanbeveling aan de media.