BM PUURS - 08/11/1999

Adverteerder: 
BM PUURS
Product/Dienst: 
Ontvetter
Media: 
Andere media
Onderzoekscriteria: 
Milieu
Initiatief: 
Consumentenvereniging
Categorie: 
Onderhoud/Doe het zelf
Type beslissing: 
Beslissing tot wijziging of stopzetting
Datum afsluiting: 
maandag, 8 november 1999
Beschrijving van de reclame

De etikettering beschrijft de gebruiksmogelijkheden, alsook de gebruikswijze van het product en bevat de vermelding “Waakzaam voor het milieu”.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. De slogan “waakzaam voor het milieu” is op absolute wijze geformuleerd, terwijl geen enkele informatie wordt gegeven m.b.t. de milieueigenschappen of de samenstelling van het product.

Jurybeslissing

Nadat de adverteerder een dossier voorlegde dat de biologische afbreekbaarheid van het product aantoonde, deed de Jury de aanbeveling de vermelding “waakzaam voor het milieu” niet meer te gebruiken of de biologische afbreekbaarheid te preciseren conform art. 6 van de code.

Gevolg

Hoewel de adverteerder van mening was dat tegen de vermelding in kwestie geen bezwaren konden rijzen en het product het milieu volledig ontziet en niet belast, ging hij akkoord om de slogan te vervangen door de term “biologisch afbreekbaar”.