Nissan 29-11-2022: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NISSAN

Product-Dienst / Produit-Service: Nissan X-Trail e-Power

Media / Média: Radio

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw 1: “Seg, wat een chique auto. De nieuwe Nissan X-Trail of wat?”
Vrouw 2: “Ja, e-Power. Die rijdt geëlektrificeerd, super vinnig en toch nog zalig stil eh.”
Vrouw 1: “Seg, maar is dat geen gedoe met opladen enzo?”
Vrouw 2: “Ja maar nee maar ge moet die niet eens opladen en er zijn 7 plaatsen eh. Dus kom, Thibaut, Kevin, Axel, Cristiano, Kylian, Eden, we zijn weg eh.”
Vrouw 1: “Hoe, ge moet die niet opladen?”
Voice-over: “Geëlektrificeerd rijden, dat kan je niet uitleggen. Je moet het gewoon beleven. Kom de nieuwe Nissan X-Trail e-Power testen tijdens de Nissan e-Power Days van 17 tot en met 20 november. Zondag inbegrepen.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager voerde aan dat de reclame voor de nieuwe “geëlektrificeerde” Nissan X-Trail doet vermoeden dat deze auto op een of andere magische manier elektrisch rijdt, zonder dat opladen nodig is. Volgens hem is dit in werkelijkheid een hybride, en dan nog een met een bovengemiddeld verbruik, maar wordt dit nergens vermeld.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en in hoofdzaak aanvoert dat de reclame zou suggereren dat het gepromote voertuig op een of andere magische manier elektrisch rijdt en zou nalaten te vermelden dat het om een hybride voertuig gaat.

Zij heeft vastgesteld dat de spot onder meer een gesprek tussen twee vrouwen laat horen waarin door de ene vrouw wordt vermeldt dat de “e-Power (…) geëlektrificeerd rijdt” en dat je “die niet eens (moet) opladen”, om na de door de tweede vrouw gestelde vraag: “Hoe, ge moet die niet opladen?” af te sluiten met de voice-over: “Geëlektrificeerd rijden, dat kan je niet uitleggen. Je moet het gewoon beleven. Kom de nieuwe Nissan X-Trail e-Power testen tijdens de Nissan e-Power Days (…)”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het e-Power gamma een nieuwe technologie betreft, waarbij het voertuig is uitgerust met een elektrische motor waarvan de batterij wordt opgeladen door een hulpverbrandingsmotor en de energie die tijdens het remmen wordt teruggewonnen, en waarbij alleen die elektrische motor de wielen aandrijft, in tegenstelling tot wat het geval is bij “standaard” hybride voertuigen waar de wielen worden aangedreven door de verbrandingsmotor of de elektrische motor, afhankelijk van het rijpatroon. In het geval van het gepromote voertuig is de situatie anders, daar de aandrijving 100% elektrisch is en er geen mogelijkheid is om over te schakelen van de elektrische motor naar de verbrandingsmotor om het voertuig aan te drijven, en het opladen gebeurt door middel van de in het voertuig geïntegreerde verbrandingsmotor en nooit via een laadpaal. Wat het verbruik betreft gaf de adverteerder nog aan dat als men de WLTP-waarden van het gepromote voertuig vergelijkt met die van het overeenkomstige voertuig met aandrijving door een verbrandingsmotor, men wel degelijk tot een aanzienlijke vermindering van het verbruik komt.

In deze context is de Jury van mening dat het in deze spot gehanteerde taalgebruik rond “geëlektrificeerd rijden” zich ertoe beperkt om de aandacht van de consument te trekken en deze ertoe te stimuleren om zich nader te (laten) informeren over deze nieuwe technologie op de vermelde opendeurdagen of op de website van de adverteerder, zonder daarom echter meteen ook als dusdanig verregaande en weinig geloofwaardige claims hieromtrent te gaan inhouden zoals in de klacht wordt gesuggereerd, daar een gemiddelde consument immers geacht mag worden te weten dat de aandrijving van een voertuig een of andere energiebron vereist.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de in de klacht aangehaalde punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen