Nestlé Belgilux – Herta 30-08-2019: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NESTLE BELGILUX

Product-Dienst / Produit-Service: Herta Tradición ham

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spot begint met het logo “Herta Tradición Superieur” en een groen landschap waarin varkens rondlopen die vervolgens worden gevoed met kastanjes. Vervolgens wordt een met het product belegde boterham getoond en daarna verpakkingen van het product.

VO: “Wat onze Herta Tradición ham zo uniek maakt, is dat onze varkens vrij rondlopen in de natuur en dat ze gevoed worden met kastanjes. Want wat goed is voor onze dieren is goed voor ons. Ontdek de heerlijke smaak van de nieuwe Tradición ham. Herta, de smaak van eenvoudige dingen.”.

Tekst op het scherm:
“Onze varkens lopen vrij rond in de natuur*
Ze worden gevoed met kastanjes.
Want wat goed is voor onze dieren
is goed voor ons.
De smaak van eenvoudige dingen. Herta.”.
Tekst onderaan het scherm in kleinere letters: “*Minstens 3 keer per week”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster vindt deze reclame schandalig en super misleidend. In werkelijkheid hebben de varkens volgens haar een verschrikkelijk leven: ze worden mishandeld en op afschuwelijke manieren vermoord. Zij vindt het echt niet kunnen dat er dan zo’n reclame aan de mensen wordt getoond; dit toont allesbehalve de werkelijkheid.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

Zoals aangekondigd, heeft de Jury deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot via de voice-over en de tekst op het scherm de boodschap brengt dat de varkens in kwestie vrij rondlopen in de natuur en dat ze gevoed worden met kastanjes. Zij heeft ook vastgesteld dat de bewering dat de varkens vrij rondlopen in de natuur gepreciseerd wordt door middel van een asterisk die naar de tekst onderaan het scherm in kleinere letters “*Minstens 3 keer per week” verwijst.

Zij heeft kennisgenomen van het antwoord van de adverteerder die eerst verwees naar het feit dat het product in kwestie een antwoord is op de vraag van consumenten naar producten die een unieke smaak combineren met respect voor het dierenwelzijn, en vervolgens meedeelde dat de feitelijke stelling over de varkens (ze lopen vrij rond (minstens 3 keer per week) en worden gevoed met kastanjes) op juiste en controleerbare feiten berust.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn antwoord benadrukte dat hij voor een humane behandeling van dieren oppert in de toeleveringsketen en zich er ook toe verbindt dat de regels inzake dierenwelzijn in zijn slachthuizen worden toegepast.

De Jury is van mening dat er in de spot feitelijke beweringen gedaan worden om de eigenschappen van het product van de adverteerder naar voor te brengen zonder dat er geïnsinueerd wordt dat de varkens daarom een perfect leven hebben. De spot heeft evenmin betrekking op de manier waarop de varkens geslacht worden.

Zij is derhalve van mening dat de reclame in kwestie door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat op de wijze waarop de klaagster deze interpreteert.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen