Nationale Loterij 21-04-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NATIONALE LOTERIJ

Product-Dienst / Produit-Service: Lotto

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De tv-sponsorbillboard met in de linkerbovenhoek de tekst “met dank aan” toont een familie die aan de eettafel zit. De man neemt een drinkbus met het logo van Lotto en spuit hiermee eerst in zijn mond, spuit dan de rest over zijn hoofd, en werpt de drinkbus vervolgens over zijn schouder.
Tekst op het scherm: “Is de koers je ding?”.
Voice-over en tekst op het scherm: “Lotto, omdat het kan”.

Klacht(en) / Plainte(s)

1) De klager begrijpt niet waarom men een dergelijk tafereel vertoont. Het is al erg genoeg als renners hun drinkbussen tijdens een wielerwedstrijd langs de bermen gooien – zwerfvuil dat mensen dan mogen opkuisen.

2) De klager ergert zich mateloos aan deze spot en vraagt zich af of het opvoedkundig verantwoord is dat een vader aan tafel een fles leeggiet over zijn hoofd en de fles dan achteloos weggooit.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-sponsorbillboard in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een man aan de eettafel toont die met een drinkbus met het logo van Lotto in zijn mond en over zijn hoofd spuit en deze vervolgens over zijn schouder werpt, met daarbij de vermelding “Is de koers je ding?”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze beoogde om een zeer herkenbaar tafereel in de context van het echte wielrennen op humoristische wijze in een heel ander kader, los van de realiteit, te plaatsen. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de spot wordt uitgezonden rondom wielerprogramma’s en/of wielerkoersen en de link tussen Lotto en de sponsoring van zijn Lotto-Soudal wielerploeg ondersteunt.

De Jury is van mening dat zowel het verband met de gesponsorde programma-inhoud als het feit dat het hier om een parodie gaat duidelijk blijken uit de billboard in kwestie.

In deze context is zij derhalve van mening dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als een goedkeuring van of een aansporing tot het stellen van het getoonde gedrag.

De Jury is derhalve van oordeel dat de billboard in kwestie niet van aard is om handelingen die ingaan tegen de normen van milieuverantwoordelijk gedrag of andersoortig laakbaar gedrag te tolereren of aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen