Nationale Loterij 09-06-2023: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: NATIONALE LOTERIJ

Product-Dienst / Produit-Service: Vikinglotto – Win for Life

Media / Média: TV

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De spots voor Vikinglotto tonen een animatie van een bijlwerpdoel met daarop de tekst “Nu woensdag jackpot van 3 miljoen €” waarin links en rechts een bijl wordt geworpen, met daarbij de volgende gesproken tekst:
6 sec. versie:
VO: “Vikinglotto. Er is nu woensdag een jackpot van 3 miljoen euro.”
15 sec. versie:
VO: “Speel Vikinglotto, het nieuwste trekkingspel van de Nationale Loterij. Nu met de grootste kans op winst. Er is nu woensdag een jackpot van 3 miljoen euro. Speel Vikinglotto online en vanaf nu ook in je krantenwinkel en tankstation.”

De spot voor Win for Life toont een man en een vrouw, eerst in hun slaapkamer, met de man in bed en de vrouw die voor de spiegel staat, en vervolgens hetzelfde koppel op een zonnige vakantiebestemming waar ze samen met oudere hotelgasten in een zwembad oefeningen aan het doen zijn, met daarbij de volgende gesproken tekst:
Vrouw: “Schatteke, ik word oud.”
Man: “Maar nee.”
Vrouw: “Maar ja.”
Man: “Mm, pakt uw valies.”
Man: “Zie ne keer hoe jong dat ge zijt.”
Vrouw: “Ja, ’t is echt.”
Vrouw 2: “Zalig eh.”
VO: “’t schoon leven met Win for Life. Win tot 5000 euro per maand voor de rest van je leven.”

Klacht(en) / Plainte(s)

De klaagster zag de spots op GoPlay tijdens het streamen van het programma wtFOCK: ADA. Zij voerde aan dat dit programma in de eerste plaats gericht is aan minderjarigen en het lijkt haar niet correct dat deze reclame daar wordt getoond.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spots in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name betrekking heeft op het feit dat deze spots te zien waren tijdens het streamen van het programma wtFOCK: ADA op GoPlay.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat de toegang tot het betrokken streamingplatform via een persoonlijke account verloopt en dat op dit platform tal van programma’s worden aangeboden met een breed bereik qua kijkers, waaronder slechts een tweetal series voor adolescenten. Op basis van zijn mediaplan voerde de adverteerder tevens aan dat voor de campagnes op dit platform uitdrukkelijk werd bepaald dat de sociaaldemografische doelgroep ouder dan 24 jaar dient te zijn, maar dat dergelijke campagnes hierbij afhankelijk zijn van de onderliggende technologie die in de online digitale wereld wordt gebruikt, namelijk programmatische advertising, waarbij de vraag of een kijker al dan niet een bepaalde advertentie te zien krijgt, mee bepaald wordt door het (leeftijds)profiel van de kijker.

De Jury heeft dit dossier onderzocht in het licht van de relevante bepalingen van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij, met name artikel XV, dat bepaalt dat reclame voor loterijspelen niet mag verschijnen in media of reclamedragers die zich uitsluitend tot minderjarigen richten, en artikel XIV, dat bepaalt dat reclame voor loterijspelen minderjarigen niet mag aanzetten tot spelen of laten uitschijnen dat minderjarigen mogen meespelen, en zich niet mag richten tot minderjarigen of in reclame spelers opvoeren die minderjarig zijn of lijken en die deelnemen aan een loterijspel.

Welnu, in het licht van het voorgaande is de Jury vooreerst van mening dat het in casu niet gaat om een medium dat zich uitsluitend tot minderjarigen richt in de zin van de voormelde bepaling en heeft zij er bovendien nota van genomen dat door de adverteerder voor het geval van het betrokken platform in zijn mediaplan werd bepaald dat de sociaaldemografische doelgroep ouder dan 24 jaar diende te zijn, rekening houdend met de profielen van de account-eigenaars.

Naar het oordeel van de Jury ligt hier derhalve geen inbreuk voor op het voormelde artikel XV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

Zij is vervolgens van mening dat ook de inhoud van de betrokken spots niet van aard is om specifiek aantrekkelijk over te komen ten aanzien van minderjarige kijkers en dat noch de vormgeving, noch het taalgebruik of de verhaallijn ervan tot deze doelgroep gericht zijn.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken spots evenmin indruisen tegen het voormelde artikel XIV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen