Nationale Loterij 06-11-2019: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Adverteerder / Annonceur: NATIONALE LOTERIJ / LOTERIE NATIONALE

Product-Dienst / Produit-Service: Woohoo! games / Jeux Woohoo!

Media / Média: Internet (YouTube, website) / Internet (YouTube, site web)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

Via de YouTube-link in de klacht ziet men een video, met de song “Jump” op de achtergrond, die vanuit een invalshoek schuin boven de afgebeelde persoon een personage met een fietshelm op een kinderfiets toont dat een tablet vasthoudt waarop eerst het logo van Woohoo en dat van de adverteerder te zien zijn, waarna het personage scrolt door de gepromote games. Het personage kiest de game “EmotiCollect”, die vervolgens met spelgeluiden wordt getoond op de tablet en waarbij de tekst “gewonnen” verschijnt.

Vervolgens ziet men het vrouwelijke personage in zijaanzicht op een grote kleurrijke kinderfiets zitten en haar arm in een overwinningsgebaar in de lucht spreken terwijl ze “woohoo!” roept.

Daarna verschijnt tegen een achtergrond van een wolkenhemel de tekst “Woohoo – Let’s Play! – Win met de vetste games van de Nationale Loterij op Woohoo.be”, tekst die tevens wordt uitgesproken door de voice-over, met een afbeelding van tablets met daarop de games, linksboven het logo van de adverteerder en rechtsboven een icoontje van een verbodsteken -18.

Tekst onder de spot:

“De Nationale Loterij presenteert Woohoo!

Win met de vetste games van de Nationale Loterij op Woohoo.be

Speel nu op : www.woohoo.be”.

 

Op de website ziet men bovenaan een banner met de tekst “Woohoo – Let’s Play!” tegen een achtergrond van een wolkenhemel met onder meer emoticons, konijnen in het gras bij bomen, een regenboog en een piratenschip met piraat.

Daaronder de tekst:

“ELK moment is goed voor een Woohoo! game

Zoek niet verder naar spanning en avontuur: de Woohoo! games staan klaar op e-lotto. Ze wachten énkel nog op jou dus … Kies, klik én spelen maar!

De Woohoo! games da’s zoals een krasspel. Maar dan nog speelser, en zonder het krassen.

Probeer ze gewoon zelf eens op de e-gamespagina: er staan al 22 gloednieuwe spelletjes te wachten bij Woohoo!”.

Rechts daarvan een analoge ingebedde YouTube-video met betrekking tot de game “Pixies of the Forest” die na het beeld van het vrouwelijke personage dat “woohoo!” roept hetzelfde personage toont dat samen met twee andere personages op grote kleurrijke kinderfietsen over een ramp rijdt.

 

Klacht(en) / Plainte(s)

Volgens de klager bevat deze reclamecampagne duidelijk elementen gericht naar minderjarigen.

Hij haalde aan dat men in de reclamespot op YouTube enkele personen ziet racen met kinderfietsjes en dat jongerentaal als ‘vetste games’ gebruikt wordt.

Als men verder klikt naar de website leest men dat Woohoo! games zoals een krasspel zijn, maar dan ‘speelser’, en spreekt men over gloednieuwe ‘spelletjes’. In de banner van de pagina ziet men kleurrijke emoji’s, tekenfiguurtjes, etc.

De klager is van oordeel dat deze reclame zowel qua taalgebruik als qua vormgeving gericht is aan jongeren en daarmee in strijd is met de bepalingen van artikel XIV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Beslissing tot wijziging/stopzetting

Décision Jury de première instance: Décision de modification/arrêt

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de YouTube-video’s en de website van de adverteerder waarnaar de klager verwijst en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de onder het merk Woohoo! aangeboden loterijspelen zich richten tot een doelgroep van volwassenen tussen de 18-35 jaar, met gebruikmaking van communicatiecodes die verwijzen naar social gaming. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder aanhaalde dat de spelen uitsluitend beschikbaar zijn op zijn digitaal platform waar de speler zich dient te registreren aan de hand van zijn identiteitsgegevens en dat hij bij het promoten van de betrokken spelen een socio-demografische targeting toepast om minderjarigen uit te sluiten.

De Jury houdt er vooreerst aan in herinnering te brengen dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de reclame-inhoud, en dat het haar met name niet toekomt om zich uit te spreken over de gepromote producten zelf.

Wat de inhoud van de onderzochte YouTube-video’s betreft, is de Jury van mening dat, zelfs indien deze niet als dusdanig tot minderjarigen gericht zijn, het vrouwelijke personage dat in beide spots in beeld wordt gebracht niet alleen wordt afgebeeld met attributen die naar de leefwereld van kinderen verwijzen en dit in een kleurrijke context die voor hen aantrekkelijk is, maar ook een zeer jeugdig voorkomen heeft, mede gelet op de context waarin zij wordt afgebeeld. Zij heeft tevens vastgesteld dat dit personage wordt afgebeeld terwijl het een van de gepromote games speelt en ermee wint.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de video’s in kwestie wel degelijk laten uitschijnen dat minderjarigen mogen meespelen en een speler opvoeren die minderjarig lijkt en die deelneemt aan een loterijspel, wat strijdig is met artikel XIV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

Met betrekking tot de banner en de tekst op de website van de adverteerder, is de Jury echter van mening dat deze zich ertoe beperken om de betrokken producten aan te prijzen met gebruikmaking van elementen die naar de kenmerken van de gepromote spelen verwijzen, zonder daarmee echter in te druisen tegen voormelde bepaling.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclamevideo’s in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclamevideo’s niet meer te verspreiden.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen