Molecule 19-06-2018: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MOLECULE

Product-Dienst / Produit-Service: Jupiler actie

Media / Média: Internet (website)

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De voorpagina van de folder toont een supporterende man in een Belgisch voetbalshirt met een flesje bier in de hand met op de voorgrond twee bakken bier en de tekst “Vollen bak promoties voor Vaderdag”. Links van de man in een zwarte cirkel een afbeelding van een bak Jupiler en daarbij de tekst “Gratis bak (logo “Jupiler-Belgium”) per aankoop van € 100 (€ 4,50 statiegeld).
Op de tweede pagina staat een afbeelding van een vrouw met een Belgisch shirt en petje en een flesje bier in de hand die leunt op een stapel van 5 bierbakken. Daarbij onder meer de tekst “Gratis bak (logo “Jupiler-Belgium”)” en “Per aankoopschijf van 100 euro ontvang je deze maand een bak Jupiler/Belgium. Ideaal voor vaderdag of het WK-voetbal. Proost!” en onderaan in drukletters de actievoorwaarden waarin onder meer de lezen staat: “Je ontvangt 1 gratis bak Jupiler Belgium (24X 25 cl) per aankoopschijf en betaling van 100 euro op 1 kassaticket én het betalen van 4,50 euro statiegeld per gratis ontvangen bak Jupiler Belgium. (…) Maximum 5 bakken Jupiler Belgium per gezin. (…) Actie enkel geldig voor meerderjarigen.”.
Binnenin worden producten voorgesteld zoals barbecues, kledij, TV-toestellen, espressomachines, koelkasten, ventilatoren, tuinmeubels, fietsen en tuinmateriaal, waarbij vaak een accent wordt gelegd dat verwijst naar de Belgische deelname aan het WK Voetbal. Bij producten met een prijs vanaf 100 euro wordt het aantal bakken bier weergegeven waarop de aankoop recht geeft, met een maximum van 5 afgebeelde bakken.
Op pagina 19 van de folder staan naast fietsen voor volwassenen ook een viertal kinderfietsen afgebeeld waarvan er drie in aanmerking komen voor de promotie.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager haalde aan dat in de online promotiefolder van het winkelcentrum Molecule van de maand juni 2018 reclame wordt gemaakt voor Jupiler. Gedurende heel de maand juni wordt bij een aankoop van 100€ bij Molecule een bak Jupiler gratis aangeboden. Dit leidt volgens hem tot bedenkelijke reclameboodschappen.
Volgens hem is deze reclamefolder in strijd met de bepalingen van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. De folder bevat bedenkelijke reclameboodschappen waarbij producten worden aangeprezen met ernaast stapels bakken Jupiler (in strijd met art. 3.1). Ook bij de aankoop van kinder- en tienerfietsen worden gratis bakken Jupiler aangeboden (in strijd met art. 2.1 en 4.1).

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclamefolder in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is vooreerst van mening dat de actie in kwestie niet louter om de promotie van het afgebeelde productgamma draait maar tevens de promotie van de in de folder zeer prominent aanwezige alcoholhoudende drank in kwestie betreft en dat de folder derhalve alcoholreclame in de zin van het Convenant uitmaakt in hoofde van de adverteerder Molecule.

Wat de verenigbaarheid van de folder met artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant betreft, die bepalen dat deze reclame niet gericht mag zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud noch door de vorm van communicatie, is de Jury van mening dat het aanbod van de adverterende winkel geenszins gericht is op minderjarigen en dat ook uit de inhoud en de vorm van de reclamefolder duidelijk blijkt dat deze gericht is op volwassenen.

De Jury is van mening dat het loutere feit dat in de folder ook promotie gevoerd wordt voor een aantal kinderfietsen naast fietsen voor volwassenen niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet gericht is op minderjarigen en geen inbreuk op het Convenant uitmaakt op dit punt.

Wat vervolgens de verenigbaarheid van de folder met artikel 3.1 van het Convenant betreft, dat bepaalt dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen, heeft de Jury er nota van genomen dat de gratis bak bier verkrijgbaar is bij aankopen vanaf 100 euro met een maximum van 5 bakken per aankoop en dat het bier een houdbaarheidsdatum van één jaar heeft.

Zij is van mening dat de reclame niet aanspoort tot onmiddellijke of spoedige consumptie van het bier dat men verkrijgt en dat de reclame evenmin personen in beeld brengt die op een onverantwoorde wijze bier aan het drinken zijn.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet aanzet of aanmoedigt tot een overmatige of onverantwoordelijke consumptie en geen inbreuk op het Convenant uitmaakt op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen