Mobile Vikings 18-10-2021: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MOBILE VIKINGS

Product-Dienst / Produit-Service: Mobile Vikings

Media / Média: E-mailing

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De e-mail met als onderwerp “In oktober vermoorden we je gsm-factuur!” bevat onder meer het logo van de adverteerder, de tekst “Kill your bill” in een kleine rode rechthoek en daaronder in het groot “In oktober vermoorden we je gsm-factuur!”.
Daaronder “Oktober wordt uniek! Je krijgt alle middelen om je gsm-factuur vakkundig in mootjes te hakken.” en een knop “meer info”.
Daaronder, 2 items met onder meer:
1) “Verdien dit weekend belachelijk veel Vikingpunten” met uitleg;
2) “Game je factuur in oktober naar €0” en
“Speel je favoriete games en stapel de Vikingpunten op!
1. Doe mee aan de wekelijkse en maandelijkse uitdagingen.
2. Verdien je rang en verzamel zoveel mogelijk Vikingpunten.
3. Gebruik die Vikingpunten om je factuur in mootjes te hakken.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

Een slogan met “vermoorden” in het onderwerp lijkt de klaagster uitermate ongepast.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft kennisgenomen van de reclameboodschap in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de e-mail met als afzender “Mobile Vikings” en als onderwerp “In oktober vermoorden we je gsm-factuur!” onder meer de volgende teksten bevat: “Kill your bill” in een kleine rode rechthoek en daaronder in het groot “In oktober vermoorden we je gsm-factuur!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de campagne gestoeld is op de Engelstalige campagne “Kill your bill” (knipoog naar de welbekende film van Quentin Tarantino) die past in het kader van het beloningsprogramma “Viking Deals”, waarmee klanten de mogelijkheid krijgen om aankopen te doen bij partners.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder de term “vermoorden” gebruikt om de aandacht van de lezer te wekken.

De Jury is van mening dat de afzender van de e-mail onmiddellijk duidelijk is en dat in het onderwerp van de e-mail de term ‘vermoorden’ duidelijk betrekking heeft op een factuur, als overdrijving om te illustreren dat de gsm-factuur verlaagd kan worden aan de hand van Vikingpunten.

Zij is tevens van mening dat de reclameboodschap niet van aard is om gewelddadig of onwettelijk gedrag te tolereren of aan te moedigen, maar zich ertoe beperkt om informatie te verschaffen in verband met de actie van de adverteerder in oktober.

Volgens de Jury blijkt aldus voor de gemiddelde ontvangers van de e-mail in kwestie voldoende duidelijk dat de reclameboodschap humoristisch bedoeld is en zullen ze deze niet als gewelddadig opvatten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen