Mobile Vikings 10-05-2017: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MOBILE VIKINGS

Product-Dienst / Produit-Service: Viking Deals

Media / Média: TV

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité

De ene spot toont een vrouw die een geslachte kip vasthoudt alsof het een smartphone is waarmee ze een selfie neemt en telefoneert.

De andere spot toont een gesprek tussen een grootmoeder en haar kleinzoon, waarbij de grootmoeder een rosbief gebruikt als telefoon en de kleinzoon zijn schoenen.

De volgende boodschap verschijnt nadien op het scherm: “Ontdek hoe je met je aankopen gratis kunt surfen en bellen.”.

Klacht(en) / Plainte(s)

De klager is van mening dat het onverantwoord is dat men eten gebruikt in de reclame, omdat er genoeg mensen zijn die geen eten hebben. Volgens de klager moet het eten dat gebruikt werd in de reclamespot weggegooid worden waardoor er sprake is van verspilling waarvoor een dier is moeten sterven.

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen
Décision Jury de première instance: Pas de remarques

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.

De Jury heeft vastgesteld dat de ene spot een vrouw toont die een geslachte kip vasthoudt alsof het een smartphone is waarmee ze een selfie neemt en telefoneert en dat de andere spot een gesprek toont tussen een grootmoeder en haar kleinzoon, waarbij de grootmoeder een rosbief gebruikt als telefoon en de kleinzoon zijn schoenen.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat het doel van de reclamecampagne was de bekendheid van de Viking Deals te vergroten, waarbij Vikings door het verzamelen van Vikingpunten op basis van hun laatste aankopen bij één van de partners gratis kunnen bellen en surfen.

De Jury is van mening dat de scènes van de spots duidelijk onrealistisch en absurd zijn en de werking van de Viking Deals illustreren, met de boodschap “Ontdek hoe je met je aankopen gratis kunt surfen en bellen.”.

De Jury is van oordeel dat deze scènes geen onrespectvol gedrag ten opzichte van dieren of eten weergeven en dat de spots niet aanzetten tot het verspillen van voedsel.

Zij is ook van oordeel dat deze spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Binnen deze context en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep.

andere beslissingen