MeDirect Bank 09-04-2020: Geen opmerkingen

Adverteerder / Annonceur: MEDIRECT BANK 

Product-Dienst / Produit-Service: Spaarrekening 

Media / Média: Radio 

 

Beschrijving van de reclame / Description de la publicité  

De radiospot gaat als volgt:  
VO: “Medirect.be maakt sparen weer interessant. Dus beste Belgen, het is tijd om uw spaarvarken terug wakker te maken.” 
Vrouw: “Goh, allez, die wordt niet wakker. Probeerde gij eens?” 
Man: “Maar die gaat honger hebben als die wakker wordt eh. Open al maar een spaarrekening bij MeDirect.” 
Vrouw: “Wacht ik ga eens aan dat staartje trekken.” (geluid van een varken)  
Man + Vrouw: “Aah, daar is ‘em.” 
VO: “Maak uw spaarvarken snel wakker want MeDirect maakt sparen weer interessant. Ontdek het nieuwe sparen op medirect.be. De Belgische fondsenbank waar sparen ook interessant is.” 

Klacht(en) / Plainte(s)  

De klager haalde aan dat in de spot wordt aangegeven om aan de staart van een varken te trekken voor maximale spaarwinst en verwees naar een webpagina van de Vlaamse Overheid in verband met het vervoer van dieren waarop te lezen is dat het verboden is aan een staart van een varken te trekken. Volgens hem geeft de reclame, ook al is het geluid (mogelijks) fictief, een zeer fout signaal van een verboden handeling. 

Beslissing Jury in eerste aanleg: Geen opmerkingen 
Décision Jury de première instance: Pas de remarques 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in eerste aanleg heeft de volgende beslissing genomen in dit dossier.  

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de radiospot een irrealistische situatie ensceneert waarbij een man en een vrouw het duidelijk hebben over hun slapende spaarvarken en niet over een echt varken.  

De Jury is van mening dat deze spot aldus niet letterlijk te nemen is, maar duidelijk een fictief tafereel weergeeft waarbij de humoristische insteek onmiskenbaar naar voren komt.  

De gebruikte bewoordingen roepen volgens de Jury ook geen wreedheid of ander onbehoorlijk gedrag ten aanzien van dieren op, maar beogen slechts op humoristische wijze te verwijzen naar de spaarrekening van de adverteerder aan de hand van het welbekende beeld van het spaarvarken.  

Gelet op de karikaturale aard van de spot in kwestie, is de Jury van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om choquerend over te komen voor de gemiddelde consument en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gelieve er nota van te nemen dat deze beslissing pas definitief wordt na het verstrijken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. 

andere beslissingen